Kolejna edycja konkursu dla rolników „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Dodano: środa, 08 lutego 2017

Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin. W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Komisje konkursowe ocenią m. in. takie elementy gospodarstwa, jak:

– ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,

– stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,

– wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,

– stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,

– warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,

– stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,

– rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,

– estetyka gospodarstw.

Regulamin oraz formularz zgłoszenia do Konkursu są dostępne na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Kasy. Termin składania zgłoszeń mija 31 marca 2017 roku.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W XV OGÓLNOKRAJOWYM KONKURSIE BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Regulamin konkursu

Zaproszenie Dyrektora KRUS