Kolejne terminy zebrań sołeckich w Gminie Żarnów

Dodano: piątek, 08 lutego 2019

Wójt Gminy Żarnów informuje, iż kontynuowane są zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach Naszej Gminy. Ich powodem jest ustawowy obowiązek wyborów sołtysów i rad sołeckich, który musi być zrealizowany w ciągu 6 miesięcy od zakończenia wyborów samorządowych w każdej gminie w Polsce. Podobnie jest w Gminie Żarnów. Istotną zmianą jest wydłużenie kadencji sołtysa – z czterech do pięciu lat. Przypomnijmy, w ostatnich latach wybory sołtysów i rad sołeckich odbywały się w 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 i 2015 roku.

Porządek każdego zebrania sołeckiego w Gminie Żarnów jest następujący:

  1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego, przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie z działalności społeczno – gospodarczej na terenie sołectwa.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczącej wprowadzenia ustawowej zmiany w statucie sołectwa.
  4. Zapoznanie z regulaminem wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  5. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019 – 2024.
  6. Wolne wnioski, zakończenie zabrania.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku, gdy w pierwszym terminie w zebraniu nie uczestniczy co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców, zebranie odbędzie się po upływie 15 minut od ustalonej godziny zebrania.

Terminy najbliższych zebrań wiejskich:

  • Czwartek, 14 lutego 2019 roku, godz. 16.00 – Grębenice (świetlica wiejska)
  • Piątek, 15 lutego 2019 roku, godz. 16.00 – Malków (świetlica wiejska)
  • Piątek, 15 lutego 2019 roku, godz. 18.00 – Paszkowice (remiza OSP)

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców!