Kolejne zebrania sprawozdawczo – wyborcze w jednostkach OSP Gminy Żarnów

Dodano: środa, 22 września 2021

W większości jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żarnów, odbyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze. Odbyły się w Paszkowicach, Zdyszewicach, Chełstach, Straszowej Woli, Miedznej Murowanej, Topolicach i w Żarnowie, a ich harmonogram został zatwierdzony podczas posiedzenia Zarządu Gminnego OSP w Żarnowie, w którym uczestniczył komendant PSP w Opocznie st. bryg. Andrzej Śpiewak. Zebranie w OSP Straszowa Wola odbyło się, ale wówczas nie podjęto żadnych ważnych dla jednostki decyzji i postanowiono zorganizować kolejne zebranie sprawozdawczo – wyborcze w przyszłości.

Przypomnijmy, iż w każdym roku w jednostkach OSP przeprowadzana jest kampania sprawozdawcza, natomiast raz na pięć lat przeprowadza się zebrania sprawozdawczo – wyborcze, na których to wybierane są władze jednostek. Podczas zebrań sprawozdawczych następuje wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu z działalności OSP, wysłuchanie komisji rewizyjnej z działalności OSP, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi OSP na wniosek komisji rewizyjnej, uchwalenie programu działania i budżetu OSP, a także ustalenie wysokości składki członkowskiej.

Harmonogram najbliższych zebrań jest następujący:
24 września 2021 r. (piątek), godz. 19.30 –
OSP KSRG Skórkowice
26 września 2021 r. (niedziela), godz. 15.30 –
OSP Straszowa Wola

Zebrania sprawozdawcze odbędą się w strażnicach poszczególnych jednostek OSP. Udział w nich weźmie Wójt Gminy i prezes Zarządu Gminnego OSP Krzysztof Nawrocki wraz z członkami zarządu, a także pracownicy Urzędu Gminy w Żarnowie. W zebraniach mogą brać udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. Zapraszamy wszystkich strażaków – ochotników oraz zainteresowanych mieszkańców…

Kliknij, aby powiększyć…

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa