Kolejny numer czasopisma „NICOLAUS” trafił do mieszkańców Gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 20 maja 2013

W maju 2013 roku ukazał się kolejny numer czasopisma regionalnego „NICOLAUS”. Zawiera wiele ilustrowanych tekstów, opisujących samorządową rzeczywistość Żarnowa i Ziemi Żarnowskiej w 2012 roku. Dzieje się u nas bardzo wiele, czego dowodem jest treść pisma. Prowadzone są u nas ważne inwestycje gospodarcze, nie tylko dla gminy i powiatu, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Rozwija się życie społeczne, działa szereg lokalnych stowarzyszeń, które skutecznie promują nasz region w kraju.

 

Mimo znacznej objętości naszego pisma i atrakcyjnej szaty graficznej, z przyczyn technicznych nie można było opublikować wszystkich tekstów i artykułów (być może stanie się to w kolejnych numerach). Mnogość tematów nie pozwoliła na zamieszczenie ważnych treści m.in. o tematyce komunalnej, oświatowej czy sportowej. Nie o wszystkich sprawach udało się napisać, być może niektórzy będą zawiedzeni, gdyż nie przeczytają o sobie czy swej miejscowości (tych wszystkich zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej gminy www.zarnow.eu). Zarówno ten, jak i wszystkie poprzednie numery pisma „NICOLAUS”, są archiwizowane w internecie.

 

Bieżący, już 18 numer pisma, został zdominowany przez problematykę społeczno – gospodarczą. Zrealizowane w 2012 roku inwestycje przyczyniają się do rozwoju gminy w bardzo wielu dziedzinach – od infrastruktury kanalizacyjnej i drogowej, poprzez działania w zakresie pomocy społecznej i opieki nad osobami niepełnosprawnymi – po infrastrukturę sportową. Bardzo istotnym elementem życia gminy są działania prospołeczne. Budują one pozytywną atmosferę współpracy. Właśnie dlatego w piśmie pojawiły się treści historyczne, po to, by obudzić w nas wszystkich poczucie dumy z przynależności do naszej „małej Ojczyzny” i regionalnej tożsamości. Cieszy fakt, iż poprawia się jakość życia mieszkańców, choć należy mieć świadomość, że potrzeba jeszcze bardzo wiele czasu, aby skutecznie niwelować różnice pomiędzy najbardziej rozwiniętymi regionami kraju a Naszą Gminą. Wieloletnie zaniedbania i cywilizacyjna zapaść (zwłaszcza w powojennych dziesięcioleciach) sprawiły, że pracy na rzecz rozwoju Żarnowa i Ziemi Żarnowskiej nigdy nie zabraknie!!! Mimo, iż w kraju trwa kryzys i recesja, a samorządy borykają się z ogromnymi problemami finansowymi, to jednak Nasza Gmina stale rozwija się. Jest to możliwe dzięki zgodnym i trafnym decyzjom Rady Gminy w Żarnowie oraz bardzo ofiarnej pracy wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Żarnowie.

Życząc wszystkim miłej lektury w rodzinnym gronie, zachęcamy wszystkich Czytelników do współtworzenia kolejnych numerów naszego regionalnego czasopisma. Jego łamy są dostępne dla wszystkich tych, którzy chcą aktywnie włączyć się w kreowanie nowej rzeczywistości, a także budowanie pozytywnego wizerunku gminy Żarnów i wszystkich Jej mieszkańców…

Poniżej prezentujemy nr 18 naszego pisma…