Kolejny Rajd Polsko – Słowacki, organizowany przez Oddział PTTK w Żarnowie

Dodano: środa, 25 czerwca 2014

W piątek 13 czerwca 2014 roku przyjechało do Żarnowa 33 Słowaków, aby wziąć udział w kolejnym XI Rajdzie Polsko – Słowackim,  zorganizowanym przez miejscowy Oddział PTTK . Celem rajdu jest integracja polskich i słowackich turystów pieszych, promocja Polski i gminy Żarnów, pielęgnowanie przyjaźni między Klubem Słowackich Turystów „Manin” Povażska Tepla i PTTK Żarnów. Słowacy przyjeżdżają do nas w czerwcu każdego roku, my jeździmy do nich w początkach maja. Są to 3-dniowe wycieczki z bogatym programem krajoznawczym i kulturalnym, a współpraca trwa od 2001 roku. Tym razem na starcie rajdu stawiło się 174 osoby, w tym 141 Polaków. Uczestnicy ze Słowacji to członkowie Klubu Słowackich Turystów, natomiast polscy turyści to dzieci i młodzież ze szkolnych klubów PTTK wraz z opiekunami z Białaczowa, Gomulina, Miedznej Drewnianej, Petrykóz, Przedborza, Skotnik i Żarnowa. Wspólna wędrówka wiodła przez Paszkowice, Kolonię Paszkowice, Bronów do Domu Kultury w Żarnowie, gdzie odbyło się zakończenie imprezy.

Jednym z jego elementów był konkurs wiedzy o Słowacji, do którego zgłosiło się 8 uczestników, a najlepszymi okazali Julia Michalska i Michał Bień z Przedborza, Mateusz Kubiszewski z Żarnowa oraz Mateusz Łukasik z Białaczowa. Zwycięzców obdarowano albumami krajoznawczymi prezentującymi Polskę, Europę i pozostałe kraje świata. Wręczone zostały także odznaki turystyki pieszej Martynie Filipczak, Patrycji Kamińskiej i Adriannie Kopeć z Gomulina oraz Łukaszowi Wilkowi, Joannie Wijacie i Kamilowi Gorzałczyńskiemu z Białaczowa. Legitymację członkowską otrzymała Amelia Ogłoza z SP w Żarnowie. Dzieci ze Szkoły Podstawowej z Żarnowa w swoim krótkim występie przedstawiły podstawowe wiadomości o kraju naszych południowych sąsiadów. Rajdowcy wyjechali do domów z pamiątkowymi odznakami, drużynom wręczono dyplomy uczestnictwa. Po obiedzie przygotowanym w SP w Żarnowie, przejechali oni wraz z towarzyszącymi osobami do Przedborza, gdzie była główna baza żywieniowo – noclegowa. W trakcie podróży Słowacy otrzymali wydawnictwa promujące powiat opoczyński. Wizyta w budynku Przedborskiego Parku Krajobrazowego zaczęła się krótką prelekcją przyrodniczą Witolda Sobolewskiego z filmami o trzech krajobrazowych parkach nadpilicznych. Goście otrzymali materiały promujące przyrodę woj. łódzkiego. Podczas tzw. „Wieczoru Słowackiego”, Polacy i Słowacy mogli przy posiłku podzielić się wrażeniami z pierwszego dnia, była też okazja do wspólnych śpiewów.

Burmistrz Przedborza Miłosz Naczyński podarował gościom koszulki reklamujące  Dni Przedborza oraz foldery i mapy miasta i okolicy. W sobotę poznawaliśmy stolicę województwa Łódź, zaczynając od spojrzenia z położonego na 15 piętrze punktu widokowego na prowadzone prace budowlane przy tworzeniu nowego centrum Łodzi w okolicach dworca Łódź – Fabryczna. Teren ten to tzw. Specjalna Strefa Kultury i Brama Miasta. Spacer ulicą Piotrkowską, Manufaktura i Muzeum Włókiennictwa stanowiły następne punkty programu. „Wieczór Polski” z degustacją kugla – regionalnej potrawy przedborskiej, śpiewami i rozmowami trwał do późnych godzin nocnych. Niedziela poświęcona była na zwiedzanie Centrum Sportowego Walk Dalekowschodnich „Dojo” w Starej Wsi koło Przedborza, a później „Geoparku” w Kielcach. Przy budynku muzeum 5-osobowa delegacja członków PTTK Żarnów, pożegnała Słowaków udających się w dalszą podróż do swych domów. Kolejne spotkanie turystów polskich i słowackich można uznać za udane i dobrze służące przyjaźni między naszymi narodami.

Włodzimierz Szafiński

Znaczek rajdowy...