Komenda PSP w Opocznie wspiera kampanię społeczną „Stop pożarom traw!”

Dodano: piątek, 01 marca 2019

Stop pożarom traw! Nie wypalaj, nie zabijaj!

kliknij plakat, aby powiększyć

Strażacy PSP i OSP na terenie powiatu opoczyńskiego tylko zaledwie w ciągu kilkunastu dni wyjeżdżali już do ponad 50 zdarzeń związanych z pożarami traw, nieużytków rolnych i poszycia leśnego. Pożary dużych połaci nieużytków rolnych, nierzadko w trudno dostępnym i  grząskim terenie, powodują trudności z dotarciem jednostek straży i mogą powodować zagrożenie dla życia ratowników lub sąsiednich posesji, budynków czy terenów leśnych.

Aby temu zjawisku przeciwdziałać  z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego PSP rozpoczęła się tegoroczna kampania społeczna „STOP pożarom traw!”. Akcja będzie trwała w miesiącach marzec – kwiecień. W ramach kampanii uruchomiona została strona internetowa http://www.stoppozaromtraw.pl, na której znajduje się zestaw materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, prezentacja i inne materiały edukacyjno-szkoleniowe, a głównym celem akcji jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców – mieszkańców miast i wsi. Do akcji włączone zostaną samorządy gminne, sołtysi, księża, szkoły i inne instytucje.

Tekst źródłowy: http://straz.opoczno.pl/2018/04/16/stop-pozarom-traw-nie-wypalaj-nie-zabijaj/