Komunikacja autobusowa w Gminie Żarnów! Kolejna edycja nowych połączeń w 2022 roku

Dodano: wtorek, 08 lutego 2022

Drodzy Mieszkańcy Gminy Żarnów! Z ogromną przyjemnością i wielką satysfakcją informujemy, że Gmina Żarnów już po raz trzeci uzyskała dofinansowanie do publicznego transportu zbiorowego. Tym samym nadal u nas funkcjonuje gminna komunikacja autobusowa! Od początku stycznia 2022 roku funkcjonują nadal cztery linie komunikacyjne przebiegające przez większość miejscowości na terenie Naszej Gminy.

Dzięki kolejnym staraniom i złożonym wnioskom, dotyczącym dofinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w dniu 29 grudnia 2021 r. została podpisana umowa z Wojewodą Łódzkim Tobiaszem Bocheńskim, której przedmiotem jest dopłata w formie dofinansowania zadania polegającego na funkcjonowaniu linii komunikacyjnych, utworzonych w poprzednim roku.

Gmina Żarnów na realizację powyższego zadania otrzymała od Wojewody Łódzkiego (w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury) dopłatę ze środków Funduszu w kwocie nie wyższej niż 3 zł do jednego tzw. „wozokilometra”. W ramach nowelizacji, trzykrotnie zwiększona stawka dopłaty ma na celu zachęcenie jednostek samorządu terytorialnego do organizacji kolejnych linii komunikacyjnych i udziału w naborze. Łączna, pozyskana przez Gminę Żarnów, kwota z Funduszu to 500 731,80 zł. Pozostała część kwoty (w wysokości nie mniejszej niż 10%) zostanie sfinansowana z środków własnych organizatora, czyli Gminy Żarnów.

W dniu 4 stycznia 2022 roku wójt Krzysztof Nawrocki w obecności skarbnika Edyty Belicy, podpisał z Operatorem – Prezesem Zarządu PKS Opoczno Sp. z o.o. Waldemarem Woźniakiem umowę o świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym. Dzięki temu, na terenie Gminy Żarnów zostaną zrealizowane gminne przewozy osób o charakterze użyteczności publicznej.

Każda z ww. linii otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, utworzonego przez rząd Mateusza Morawieckiego. To istotna kwestia dla Naszej Gminy, dlatego cieszymy się, że dzięki rządowemu wsparciu nowe linie znów uzyskały dofinansowanie. Zadanie możliwe było do zrealizowania dzięki nawiązaniu współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi, Operatorem – PKS Opoczno Sp. z o.o. Serdeczne podziękowania należą się wszystkim Radnym Rady Gminy Żarnów, którzy podejmując stosowną uchwałę, zaakceptowali kontynuację działań, związanych z walką z wykluczeniem komunikacyjnym w gminie, a także zaangażowanym pracownikom Naszej Gminy.

Mieszkaniec Gminy Żarnów za przewóz zapłaci tylko trzy złote!

Wykluczenie komunikacyjne (czyli brak połączeń autobusowych lub ich niewystarczająca ilość w obrębie Gminy) to bardzo niekorzystne dla życia mieszkańców zjawisko, uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym. Utrudnienia w dojazdach uczniów do szkół, do pracy lub do lekarza są codzienną bolączką Polaków. Brak możliwości dojazdu często wiąże się z niepodjęciem dalszej nauki czy atrakcyjnej, pod wieloma względami dla mieszkańców takich miejscowości, pracy – co za tym idzie, następuje przestój w poziomie wykształcenia, rozwoju osobistym. Ograniczone jest również życie towarzyskie i kulturalne osób żyjących w miejscowościach wykluczonych komunikacyjnie.

Istotnym jest, aby mieszkańcy mogli łatwiej dojechać zarówno do dużego miasta, jak i łatwiej przemieszać się w obrębie swojej gminy. Linie skierowane są zarówno dla dzieci, które dojeżdżają do szkół, dla osób dorosłych, nieposiadających własnego środka transportu, jak i dla osób starszych, osób z niepełnosprawnością lub o ograniczonej zdolności ruchowej, którzy często w takich przypadkach musieli liczyć na pomoc rodziny czy życzliwego sąsiada. Linie ma na celu ułatwić dostęp m.in. do opieki medycznej, sklepów czy instytucji publicznych. Połączenia komunikacyjne to zarówno promocja regionu atrakcyjnego turystycznie i szansa rozwoju obszarów wiejskich Gminy Żarnów. Korzystając z rządowego wsparcia oraz mając przychylność mieszkańców lokalnej społeczności, z dniem 1 stycznia 2022 r. pragniemy dalej skutecznie walczyć z zjawiskiem wykluczenia komunikacyjnego a w miarę możliwości utworzyć kolejne linie komunikacyjne.

 

A oto charakterystyka linii komunikacyjnych w Gminie Żarnów:

 

1. Linia nr 14: Żarnów – Żarnów przez Miedznę Murowaną, Budków, Zdyszewice (długość linii 37,8 km)

I Kurs rozpoczyna się z przystanku Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) i planowo odjeżdża o godzinach: 6:50, 9:30, 13:00, 14:30.

 

I Kurs rozpoczyna się od poniższych przystanków:

Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek,
Żarnów, ul. Opoczyńska / Urząd Gminy 726/49,
Trojanowice / skrzyżowanie,
Budków/ posesja nr 28,
Budków,
Budków/ posesja nr 14,
Trojanowice / świetlica,
Trojanowice / skrzyżowanie,
Żarnów, ul. Opoczyńska / Urząd Gminy 726/66
Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego  / Rynek

Ostatni przystanek I kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) jest również początkiem nowego II kursu i planowo odjeżdża o godzinach: 7:05, 9:45, 13:15, 14:45 .

 

II Kurs rozpoczyna się od poniższych przystanków:

Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek,
Żarnów, ul. Opoczyńska / Urząd Gminy 726/49,
Trojanowice 726/71,
Topolice Sikorszczyzna 726/47,
Miedzna Murowana Kolonia, ul. Złota 726/67,
Miedzna Murowana, ul. Bankowa 726/71,
Miedzna Murowana, ul. Główna,
Miedzna Murowana, ul. Główna / Zalew,
Miedzna Murowana, ul. Opoczyńska / Zalew,
Miedzna Murowana, ul. Bankowa 726/70,
Miedzna Murowana Kolonia, ul. Złota 726/48,
Topolice Sikorszczyzna 726/70,
Trojanowice 726/72,
Żarnów, ul. Opoczyńska / Urząd Gminy 726/66
Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego/ Rynek

Ostatni przystanek II kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) jest również początkiem nowego III kursu i planowo odjeżdża o godzinach: 07:30, 10:10, 13:40, 15:10.

 

III Kurs rozpoczyna się od poniższych przystanków:

Pilichowice II,
Dłużniewice,
Zdyszewice II,
Zdyszewice I,
Pilichowice II,
Pilichowice I,

Ostatni przystanek III kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) kończy trasę o godzinach: 07:50, 10:30, 14:00, 15:30.

 

2. Linia nr 15 Żarnów – Żarnów przez Straszową Wolę, Nadole, Bronów, Soczówki, Malków (długość linii 47,7 km)

 

I Kurs rozpoczyna się z przystanku Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) i planowo odjeżdża o godzinach: 6:40, 8:30, 13:00, 14:30.

 

I Kurs rozpoczyna się od poniższych przystanków:

Żarnów, ul. Konecka/Osiedle n. ż. 745/02
Niemojowice Nowiny,
Niemojowice,
Nadole,
Miedzna Murowana Kolonia, ul. Złota 726/67,
Miedzna Murowana,
Straszowa Wola,
Miedzna Murowana,
Miedzna Murowana Kolonia, ul. Złota 726/48,
Topolice Sikorszczyzna 726/50,
Trojanowice 726/72,
Żarnów, ul. Opoczyńska / Urząd Gminy 726/74,
Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek,

Ostatni przystanek I kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) jest również początkiem nowego II kursu i planowo odjeżdża o godzinie: 07:09, 8:59, 13:45, 14:59.

 

II Kurs rozpoczyna się od poniższych przystanków:

Żarnów, ul. Konecka / Osiedle nż. 745/02
Żarnów 746/04
Bronów 746/06,
Soczówki I 746/08,
Soczówki 746/10,
Soczówki II 746/12,
Malków,
Wierzchowisko,
Paszkowice wieś,
Paszkowice,
Żarnów/ Sielec,

Ostatni przystanek II kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) jest również początkiem nowego III kursu i planowo odjeżdża o godzinach: 07:36, 09:26, 14:12, 15:26.

 

III Kurs rozpoczyna się od poniższych przystanków:

Topolice, wieś/ skrzyżowanie,
Topolice, wieś/ figurka,
Topolice, wieś/ skrzyżowanie,
Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego/ Rynek,

Ostatni przystanek III kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) kończy trasę o godzinach: 07:50, 09:40, 14:26, 15:40.

 

3. Linia nr 16 Żarnów – Klew przez Marcinków, Skórkowice (długość linii 28,6 km)

I Kurs rozpoczyna się z przystanku Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek i planowo odjeżdża o godzinach: 6:40, 7:50*** 11:30.

 

I Kurs rozpoczyna się od poniższych przystanków:

Paszkowice,
Grębenice,
Antoniów I / Świetlica,
Chełsty II,
Chełsty I / Kościół,
Marcinków,
Tomaszów,
Afryka,
Afryka / wieś,
Ruszenice / wieś,
Ruszenice,
Skórkowice II,
Skórkowice – Chorzew,
Skumros,
Poręba,
Skórkowice I / Ośrodek Zdrowia,
Skórkowice nr 129,

*** Kurs z godz.7:50 nie zatrzymuje się na nw. przystankach:

Afryka, Afryka(wieś), Ruszenice, Ruszenice (wieś), Skórkowice (Chorzew), Skumros, Poręba.

Ostatni przystanek I kursu (przyjazd): Klew – szkoła jest również początkiem nowego II kursu i planowo odjeżdża o godzinie: 07:34.

 

II Kurs zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Skórkowice nr 129,
Skórkowice II,
Skórkowice nr 129,

Ostatni przystanek II kursu (przyjazd): Klew – szkoła, kończy trasę o godzinie: 07:46.

 

Dodatkowo z miejscowości Afryka o godzinach 13:26 i 14:26 odjeżdża kurs linii nr 16 przez:

Ruszenice,
Skórkowice II,
Skórkowice I/ Ośrodek Zdrowia,
Skórkowice nr 129,

Ostatni przystanek (przyjazd): Klew – szkoła kończy trasę o godzinach kolejno: 13:39, 14:39.

 

Linia nr 16 Żarnów – Klew przez Marcinków, Skórkowice – kurs powrotny. Rozpoczyna się z przystanku Klew – szkoła (odjazd): 08:20, 12:30, 12:40, 14:30.

Kurs z godziny 12:40 i 13:40 kończy trasę w miejscowości Afryka (przyjazd) o godzinie kolejno 13:26 i 14:26.

 

Kurs z godziny 08:20, 12:30 i 14:30 kończy trasę w miejscowości Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek (przyjazd) o godzinie kolejno 09:14, 12:59, 15:34.

 

**** Kurs z godz.12:30 nie zatrzymuje się na nw. przystankach:
Poręba, Skumros, Skórkowice (Chorzew), Ruszenice (wieś), Ruszenice, Afryka (wieś), Afryka

 

4. Linia nr 17 Żarnów – Żarnów przez Marcinków, Skórkowice, Siedlów, Jasion

I Kurs rozpoczyna się z przystanku Żarnów, ul. Przedborska (szkoła), planowo odjeżdża o godzinach: 6:35, 09:15, 13:00,14:30.

 

I Kurs rozpoczyna się od poniższych przystanków:

Marcinków,
Tomaszów,
Afryka,
Ruszenice,
Skórkowice II,
Ruszenice,
Ławki,
Młynek,
Siedlów,
Malenie,
Marcinków,
Myślibórz,
Poręba Myśliborska,

Ostatni przystanek I kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) jest również początkiem nowego II kursu i planowo odjeżdża o godzinach: 7:23, 10:03, 13:48, 15:18.

 

II Kurs rozpoczyna się od  poniższych przystanków:

Paszkowice,
Grębenice,
Jasion,
Grębenice,
Antoniów I/ Świetlica,
Chełsty II,
Chełsty I/ Kościół,
Marcinków,

Ostatni przystanek II kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) kończy trasę o godzinach: 07:50, 10:30, 14:15, 15:45.

Kliknij, aby powiększyć…

Mapa połączeń gminy

Autobus PKS

Autobus PKS 2

Herb Żarnowa

Herb województwa łódzkiego