Komunikat dotyczący pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dodano: czwartek, 19 marca 2020
 
Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.
 
Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:
– ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach
   powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR – jednostki te
   pracują bez kontaktu z interesantami;
 
– kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem
   poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail
   będą dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówki Agencji;
 
– w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we
   wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną
   wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów /
   wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami
   Agencji.
 
Większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez internet:
1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i
    obszarowe z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a
    dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij za pomocą aplikacji
    PortalIRZplus
!

2. Jeżeli nie używasz komputera – skontaktuj się telefonicznie z doradcą
    rolniczym lub z pracownikiem biura powiatowego ARiMR

3.Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do
   wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 można złożyć
   poprzez:
– pozostawienie we wrzutni / urnie umieszczonej przy wejściu do biura
   powiatowego,

– wysłanie pocztą ( ul. Piotrkowska 49, 26-300 Opoczno)

– złożenie poprzez platformę ePUAP (skrytka: /BP085/SkrytkaESP)

– przesłanie zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej
   (e-mail) na adres
mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na
   adres zamieszkania Wnioskodawcy ( mail ARiMR Opoczno:
   bp085_kancelaria@arimr.gov.pl).

W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR w terminie późniejszym.
Adresy e-mail biur powiatowych dostępne są na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl w zakładce KONTAKT / ADRESY E-MAIL BIUR POWIATOWYCH. W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu. Jeżeli chce otrzymać potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty.
 
Rolnicy uprawnieni do złożenia Oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet, do czego zachęcamy.
W związku z koniecznością wprowadzenia ograniczeń w kontaktach bezpośrednich uruchomione zostały dla Państwa dodatkowe kanały komunikacji z ARiMR. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie funkcjonowania Agencji w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia
epidemiologicznego, prosimy kierować je na następujący adres maila lub pod numer telefonu:

ALERT@ARIMR.GOV.PL lub tel. 22 595 06 99
 
Informacje dotyczące działalności ARiMR dostępne są również za pośrednictwem dotychczasowych kanałów komunikacji, w szczególności:
Infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11

 
 
eUsługi ARiMR: eWniosekPlus oraz PortalIRZplus

Wszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa zachęcamy Państwa do ograniczenia wizyt w urzędach do niezbędnego minimum, a w razie konieczności załatwiania spraw pilnych przy użyciu powyższych kanałów komunikacji.
W trakcie wyboru sprawy do obsłużenia prosimy o wskazanie konkretnego urzędu (biura powiatowego lub oddziału regionalnego) właściwego dla załatwienia sprawy.