Komunikat dotyczący ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego ozonu

Dodano: piątek, 06 lipca 2018

Tytuł komunikatu: Ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego ozonu wystąpienie przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego ozonu

Treść komunikatu: Na terenie m. Parzniewice (gm. Wola Krzysztoporska) nastąpiło przekroczenie poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego stężenia ozonu (wynoszącego 180μg/m3– wartość 1-godzinna). Najwyższe wartości stężenie ozonu osiągnie w godzinach 15.00-19.00 w dn. 05.07.2018 r.

Informacje szczegółowe o przekroczeniu:

Nazwa strefy oceny: Strefa Łódzka (PL1002),

Substancja: ozon Wartość poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego: PI=180 µg/m3

Wartość poziomu alarmowego: PA=240 μg/m3

Krajowy kod stacji: LdParzniUjWo,

Adres stacji: Parzniewice, gm. Wola Krzysztoporska pow. Piotrkowski

Data i godzina wystąpienia przekroczenia wartości progowej (180μg/m3 ) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego (240μg/m3 ) stężenia ozonu: 05.07.2018 r. godz. 15:00.

Wartości zanotowane na stanowisku pomiarowym: LdParzniUjWo – godz. 15:00 S1h=182 µg/m3 ;

Obszar na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego (PI): Obszar o łącznej powierzchni 6761km2 i liczbie ludności 520,5 tys. osób zlokalizowany w pow. piotrkowskim ziemskim, bełchatowskim, opoczyńskim, tomaszowskim, pajęczańskim, radomszczańskim (bez m. Radomska).

Prognoza: W związku z prognozowanym przez IMGW na najbliższe dni wzrostem zachmurzenia oraz spadkiem temperatury powietrza, uwzględniając prognozy zanieczyszczenia powietrza publikowane na stronie www WIOŚ w Łodzi (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/103) należy stwierdzić, iż w dniu 06.07.2018 r. ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (PI=180 µg/m3 ) oraz poziomu alarmowego ozonu w powietrzu (PA=240µg/m3 ) będzie bardzo małe.

Zalecenia dla obywateli:

Zalecenia dla ludności szczególnie wrażliwej (osoby chore na choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia, osoby wieku podeszłym, dzieci, kobiety w ciąży) w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego ozonu przyziemnego (możliwość wystąpienia smogu fotochemicznego), a w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu przyziemnego (wystąpienie smogu fotochemicznego) zalecenia dla wszystkich mieszkańców

a) unikanie przebywania na otwartej przestrzeni, pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych,

b) zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni,

c) unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp.,

d) korzystanie z porad medycznych.

Zalecenia dla mieszkańców:

a) korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,

b) wspólne podróżowanie,

c) stosowanie zasad ECO-drivingu;

d) korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,

e) zmniejszenie aktywności na otwartej przestrzeni, unikanie przebywania w pobliżu ruchliwych ulic;

f) zaniechanie prac na świeżym powietrzu z wykorzystaniem materiałów lakierniczych (lub innych) na bazie rozpuszczalników;

g) ograniczenie/ zaniechanie w miarę możliwości, prac z wykorzystaniem spalinowego sprzętu ogrodniczego lub rolnego.

Zalecenia dla podmiotów korzystających ze środowiska:

Zalecenia dla podmiotów korzystających ze środowiska, w szczególności: – eksploatujących instalacje objęte standardami emisyjnymi w zakresie lotnych związków organicznych, – eksploatujących instalacje do produkcji i obrotu paliwami ciekłymi, objęte pozwoleniami zintegrowanymi lub pozwoleniami na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów:

a) stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa w budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych,

b) bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych standardami emisyjnymi dla procesów współspalania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza pyłów lub gazów),

c) stosowanie zasad ECO-drivingu,

d) prowadzenie według planu bieżących wewnętrznych kontroli wewnętrznych instalacji w celu zapewnienia bezawaryjności urządzeń redukujących emisję NMLZO i szczelności przewodów połączeniowych i rurowych oraz urządzeń służących do załadunku i rozładunku rozpuszczalników organicznych lub paliw ciekłych,

e) ograniczenie do niezbędnego minimum prac na świeżym powietrzu z wykorzystaniem materiałów i surowców na bazie rozpuszczalników (zawierających NMLZO).

Aktualny stan jakości powietrza:

www.wios.lodz.pl

www.powietrze.lodzkie.pl

www.powietrze.gios.gov.pl