Komunikat o wstrzymaniu dokonywania odczytów wodomierzy

Dodano: poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

W związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 dbając o zdrowie naszych mieszkańców oraz pracowników naszego urzędu zawiadamiamy o wstrzymaniu dokonywania odczytów wodomierzy. Jednocześnie prosimy mieszkańców, do których dostarczamy wodę / odprowadzamy ścieki, aby sami dokonywali odczytów swoich liczników i podawali telefonicznie, bądź drogą elektroniczną ich stany. Faktury za wodę / ścieki będą wysyłane drogą elektroniczną (e-mail), telefonicznie (wiadomość SMS), do skrzynki korespondencyjnej mieszkańca.

Odczyty stanów wodomierzy można podawać:
I. Telefonicznie w godzinach 7:30 – 15:00
    tel: 44 75 77 055

II. Drogą elektroniczną
    e-mail: sekretariat@zarnow.eu

Podając odczyt należy podać również informację:
1. Imię i Nazwisko / numer klienta,
2. Adres punktu odczytu wodomierza,
3. Nr telefonu i adres e-mail (jeśli posiada)

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?
Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika; łącznie z zerami), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.

kliknij, aby powiększyć…