Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego

Dodano: poniedziałek, 05 lipca 2021

Wójt Gminy Żarnów na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii przekazuje treść rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2021
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OPOCZNIE

z dnia 02 lipca 2021

uchylające Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opocznie Nr 1/2021 z dnia 17 maja 2021.

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 tj.) zarządza się, co następuje:

§1. Uchyla się Rozporządzenie Nr 1/2021 z dnia 17 maja 2021 r w sprawie zmniejszenia zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu opoczyńskiego oraz wprowadzenia zasad bioasekuracji w związku z lotami treningowymi i konkursowymi gołębi.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatu opoczyńskiego.

§3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Opocznie
Paweł Śpiewak

Do pobrania:

  1. Rozporządzenie Nr 3/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii

Mapa Gminy Żarnów