Konsultacje drogowe w Urzędzie Gminy w Żarnowie

Dodano: czwartek, 07 lutego 2019

W środę, 6 lutego 2019 roku w Urzędzie Gminy w Żarnowie odbyło się ważne spotkanie, której tematem było planowanie budowy i remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Żarnów. Z ramienia samorządu powiatowego uczestniczyli w nim starosta Marcin Baranowski i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej Reszel, a z ramienia samorządu gminnego – wójt Krzysztof Nawrocki, zastępca wójta Elżbieta Przybył i skarbnik Edyta Belica. W spotkaniu wzięli udział radni gminni – Sławomir Błażejewski (kierownik Obwodu Drogowego – Mostowego nr 2 w Solcu) i Paweł Borończyk, a także kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Nieruchomościami Konrad Zwierzyński.

Na terenie Gminy Żarnów jest kilka dróg powiatowych o bardzo zniszczonej nawierzchni bitumicznej, które wymagają kompleksowej modernizacji lub remontu. Jedną z nich jest droga nr 3120E (Żarnów – Czersko), której przebudowa jest planowana do realizacji w najbliższym czasie. Rozmawiano również o fatalnym stanie innych dróg powiatowych w gminie, m.in. o drodze nr 3124E (Tomaszów – Siedlów – Rudzisko, z długim fragmentem drogi gruntowej), 1505E (Skotniki – Ruszenice, w tym fragment drogi Klew – Brzezie, w części gruntowej) i nr 3116E (Miedzna Murowana – Straszowa Wola). Podczas spotkania omówione zostały zasady współpracy i współfinansowania przewidywanych robót drogowych na terenie Naszej Gminy, a także pozyskania na nie dotacji ze źródeł krajowych i europejskich, m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych.

Poniżej fotografie ze spotkania.

Kliknij obrazy, aby powiększyć…