Konsultacje społeczne opracowania „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów”

Dodano: środa, 06 kwietnia 2016

Wójt Gminy Żarnów ogłasza konsultacje społeczne opracowania „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żarnów na lata 2015-2020

Z treścią tego dokumentów mieszkańcy Gminy Żarnów mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Żarnowie, pokój nr 9, w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej urzędu www.zarnow.eu, www.bip.zarnow.eu. Dokumenty dotyczące PGN, w tym m.in. formularz konsultacyjny, który można wypełnić umieszczając w nim swoje uwagi, umieszczamy, poniżej jako załączniki.

Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji” w dniach od 06.04.2016 r. do dnia 28.04.2016 r.

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest analiza i przedstawienie działań możliwych do realizacji, których wdrożenie będzie skutkować zmniejszeniem zużycia energii oraz ograniczeniem emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest podstawowym dokumentem do ubiegania się o fundusze unijne na lata 2014-2020 w działaniach takich jak:

    – termomodernizacje budynków,

    – korzystanie z odnawialnych źródeł energii,

    – modernizacja infrastruktury drogowej i transportu.

FORMULARZ KONSULTACJI KLIKNIJ TUTAJ

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów na lata 2015 – 2020 KLIKNIJ TUTAJ

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY ŻARNÓW NA LATA 2015-2020 KLIKNIJ TUTAJ