Konsultacje w sprawie S74

Dodano: czwartek, 24 lutego 2011

W dniu 18 lutego 2011 roku ponad 150 mieszkańców gminy Żarnów uczestniczyło w zorganizowanym w Domu Kultury w Żarnowie spotkaniu, dotyczącym przebiegu planowanej drogi ekspresowej S74.

W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele warszawskiej firmy ARCADIS Sp. z o.o. z głównym projektantem Mariuszem Siudą oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, którą reprezentował m.in. Maciej Zalewski. Bardzo żywe zainteresowanie społeczeństwa wynika z faktu, iż przez terytorium gminy Żarnów przebiegają wszystkie trzy warianty nowej trasy i dotyczą one gruntów należących do Budkowa, Trojanowic, Topolic, Niemojowic, Bronowa, Paszkowic, Wierzchowiska, Grębenic, Antoniowa, Sielca, Pilichowic, Zdyszewic, Dłużniewic oraz samego Żarnowa.

Po prezentacji multimedialnej wywiązała się ożywiona dyskusja, w której brało udział kilkunastu zaniepokojonych mieszkańców gminy. Dotyczyła ona najczęściej technicznych parametrów drogi ekspresowej, ale również spraw związanych z wywłaszczeniem, rozbiórkami budynków i uzyskiwaniem odszkodowań z tego tytułu.

Mimo, iż spotkanie było dość dobrze rozreklamowane, to jednak nie przybyli na nie wszyscy zainteresowani z wymienionych sołectw. Wójt gminy poinformował zebranych, że w piątek, 25 lutego tematyka ta będzie omawiana przez radnych na posiedzeniu komisji, a w poniedziałek, 28 lutego w Domu Kultury w Żarnowie odbędzie się kolejne spotkanie w tej sprawie z udziałem wszystkich zainteresowanych.

Termin zgłaszania ewentualnych wniosków, uwag i zastrzeżeń mieszkańców gminy Żarnów, dotyczących wariantów przebiegu korytarzy dróg ekspresowych – mija 4 marca 2011 roku.