Krótki rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Topolicach

Dodano: czwartek, 10 lipca 2014

Na podstawie analizy dokumentów historycznych wiadomo, że 24 czerwca 1956 roku założono jednostkę OSP w Topolicach, która została zarejestrowana w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach i w Powiatowej Radzie Narodowej w Opocznie. Jednostka powstała ona z inicjatywy następujących osób: Piotr Wnuk, Mieczysław Jędrzejczyk, Julian Zieliński, Jan Sołtys I, Jan Sołtys II, Stanisław Palus, Julian Nowak, Stefan Sołtys, Józef Jędrzejczyk, Adam Jędrzejczyk, Wacław Wilk i Roman Zieliński. Wszyscy wyżej wymienieni wchodzili w skład pierwszego zarządu, a potem kolejnych – zgodnie z organizowanymi okresami sprawozdawczo – wyborczymi.

W 1958 roku została oddana remiza strażacka, wzniesiona społecznym sumptem na działce należącej do Gromadzkiej Rady Narodowej w Topolicach, której przewodniczył Edward Eliasz. Jednostka dysponowała motopompą M – 200 (na wozie konnym), która była wykorzystywana przy gaszeniu licznych wówczas pożarów.  Przy budowie strażnicy ofiarnie pracowali wszyscy mieszkańcy wsi. Jednostką prowadziła ożywioną działalność kulturalną, przygotowując przedstawienia i spektakle teatralne, z których dochód zasilał budżet OSP. Strażaków wspierali nauczyciele ówczesnej Szkoły Podstawowej w Topolicach – Będkowski, Libuda, Świerczyński i Skorupa, angażujący się w działalność społeczną. Za zasługi przy gaszeniu pożarów, OSP Topolice otrzymała bardziej wydajną motopompę M – 800, a później pierwszy samochód pożarniczy „Dodge”, będący wcześniej wojskowym samochodem sanitarnym (z napędem na cztery koła). Jego kierowcą był Bolesław Sołtys. Później jednostka posiadała samochód „Żuk”, a od kilku lat dysponuje średnim samochodem bojowym „Iveco”. W dniu 14 lipca 2011 roku Topolice nawiedziła potężna nawałnica, która zniszczyła część wsi, a miejscowi strażacy z zaangażowaniem ratowali zniszczone mienie i dobytek mieszkańców. W sierpniu 2011 roku jednostka OSP Topolice otrzymała podziękowania od władz samorządowych gminy i powiatu za sprawność w działaniu, zaangażowanie i wielkie poświęcenie podczas usuwania skutków nawałnicy. Dokładnie rok po nawałnicy – w dniu 14 lipca 2012 roku – na frontonie remizy z udziałem licznych zaproszonych gości i mieszkańców wsi, odsłonięto pamiątkową tablicę, poświęconą tym tragicznym wydarzeniom i podkreślającą zasługi strażaków – ochotników z Topolic, którzy otrzymali wówczas odznaczenia i medale.

Jednostka ma bogate tradycje i wspaniałą historię, którą przekazał obecny wśród nas dh Jerzy Barański, legitymujący się aż 58-letnim stażem w OSP Topolice. Posiadanie sztandaru podkreśliła rangę Topolic, która kiedyś była centrum administracyjnym dla okolicznych wsi i w latach 1870 – 1954 była siedzibą Gminy Topolice (z siedzibą w Żarnowie), a w latach 1955-1959 – siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Topolicach. Warto przypomnieć, iż w skład gminnej struktury administracyjnej wchodziło kilkadziesiąt miejscowości obecnych gmin Żarnów i Paradyż. Na przestrzeni prawie 60 lat miejscowi strażacy słynęli z wielkiego zaangażowania, o czym świadczą liczne sukcesy – nie tylko w gaszeniu groźnych pożarów, ale i likwidowaniu skutków wypadków drogowych i nawałnic oraz w zawodach pożarniczych.

W okresie współczesnym Zarząd jednostki pracuje w następującym składzie: prezes – Jacek Świątek (będący jednocześnie wiceprezesem Zarządu Gminnego OSP), naczelnik – Henryk Twardowski, zastępca naczelnika – Rafał Stańczyk, sekretarz – Marek Stańczyk, skarbnik – Zbigniew Twardowski, gospodarz – Krzysztof Ciach i członek Zarządu – Jarosław Sołtys. Komisję rewizyjną OSP Topolice stanowią Rafał Świątek (przewodniczący), Marek Miernicki i Andrzej Nawrocki. Od wielu lat miejscowi strażacy – ochotnicy cieszą się wielkim poważaniem i szacunkiem w lokalnym społeczeństwie. Jednostka OSP w Topolicach w pełni zasługuje na sztandar!