Likwidacja odpadów zawierających azbest w gminie Żarnów

Dodano: środa, 14 grudnia 2011

Trąba powietrzna, która nawiedziła naszą gminę 14 lipca 2011 roku, spowodowała zniszczenia dachów w wielu miejscowościach. W znacznej części były one pokryte eternitem, rakotwórczym materiałem, który powinien całkowicie zniknąć z naszego krajobrazu. Gmina Żarnow wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o przyznanie dotacji na zadanie „Usuwanie skutków nawałnicy na terenie Gminy Żarnów – utylizacja odpadów zawierających azbest”. Wniosek na posiedzeniu Zarządu WFOŚiGW w Łodzi uzyskał akceptację i zgodę na realizację. Tym samym dotacja została przyznana. Wartość ogólna zadania wynosi 324.760 zł. Dofinansowanie w formie dotacji wyniesie 320.760 zł, a pozostałe środki gmina zabezpiecza sama.

 

 

 

W rejonie oczyszczalni ścieków w Żarnowie zorganizowano tymczasowe składowisko zniszczonych płyt eternitowych, zwiezionych z terenów nawiedzonych kataklizmem. Z uwagi na zagrożenie zdrowia mieszkańców przewożących ten materiał, zdecydowano o tym, by zniszczony eternit zabezpieczać na terenie własnych posesji. W Urzędzie Gminy w Żarnowie sporządzono ewidencję składowanych w gospodarstwach pokryć z azbestu, która stanowi załącznik do wniosku o utylizację. Eternitu nie należy przywozić do Żarnowa, wyłoniona w przetargu firma utylizująca odpady sama je odbierze ze wskazanego gospodarstwa. Oczywiście ogromna ilość połamanych płyt eternitowych, znajdujących się obok żarnowskiej oczyszczalni również zostanie wywieziona. Należy się cieszyć, iż wkrótce aż 476,06 ton azbestu ze 116 posesji oraz z tymczasowego składowiska w Żarnowie zniknie z terenu naszej gminy.