Lokalna Grupa Działania „U Źródeł” zachęca do konsultowania swej strategii rozwoju

Dodano: środa, 22 lutego 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – „U ŹRÓDEŁ” (do której należy Gmina Żarnów) zaprasza do konsultowania aktualizacji / zmian w tzw. Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD.

Zmiany w dokumencie i załącznikach zostały zaznaczone na czerwono i dotyczą kwoty przeznaczonej na realizację Projektów Współpracy – Tabela 10 (oraz w konsekwencji Załączników nr 3 i 4 ) oraz zmian w Planie komunikacji (Załącznik nr 5).

Uwagi można przesyłać na adres uzrodel@uzrodel.pl za pomocą zamieszczonego poniżej formularza.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Formularz zgłaszania uwag Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”