Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „U źródeł”

Dodano: środa, 27 sierpnia 2008

Lokalna Grupa Działania „U ŹRÓDEŁ”, w skład, której wchodzi nasza gmina, ma już projekt Lokalnej Strategii Rozwoju, dokumentu niezbędnego o ubiegania się o środki z osi IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju czynny udział brali członkowie Stowarzyszenia LGD – U ŹRÓDEŁ, przy merytorycznym wsparciu konsultantów i moderatorów z konsorcjum InicjatywaLokalna.pl. O szczegółach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju można przeczytać na stronie: www.uzrodel.pl.