Mieszkańcy gminy Żarnów! Rolnicy zainteresowani zwrotem podatku akcyzowego!

Dodano: piątek, 06 stycznia 2012

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. Urząd Gminy w Żarnowie informuje, iż w 2012 roku nastąpiła zmiana terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego z miesiąca marca na luty i z września na sierpień.

  • w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 roku,
  • w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł z 1 ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:2 – 30 kwietnia 2012 r.w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku
Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego, zużywanego do produkcji rolnej wynosi 0,95 zł od 1 litra oleju.