NABÓR DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN.: „ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ…”

Dodano: piątek, 06 grudnia 2019

Wójt Gminy Żarnów informuje o rozpoczęciu naboru składania deklaracji przez mieszkańców na uzyskanie dofinansowania w 2020 roku na wymianę źródeł ciepła.

Gmina Żarnów planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Żarnów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Program obejmuje dofinansowanie działań polegających na likwidacji lokalnych źródeł ciepła oraz ich zastąpienie przez:

  • kocioł na pellet,
  • kocioł na zgazowanie drewna
  • kocioł gazowy (na gaz ziemny lub płynny)

Przewidywany poziom dofinansowania będzie wynosił ok. 85% wartości netto zadania.

Prosimy zainteresowanych mieszkańców Gminy Żarnów o składanie wstępnych deklaracji udziału w projekcie zgodnie z załączonym wzorem w terminie do dnia 13 grudnia 2019 roku (piątek) w godzinach pracy urzędu, tj.: 730 – 1530. Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy w Żarnowie w pokoju nr 11 (sekretariat).

Deklaracja uczestnictwa w projekcie dostępna jest na stronie internetowej www.zarnow.eu oraz do pobrania w Urzędzie Gminy w Żarnowie w pokoju nr 18.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Żarnowie:

  • Referat Inwestycji pokój nr 18 lub pod numerem tel. (044) 75-77-055 wew. 21 oraz u Kierownika Referatu IGWK w pokoju nr 16, tel. (044) 75-77-055 wew. 25 w godzinach od 730 – 1530.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie deklaracji.

Deklaracja do pobrania: KLIKNIJ TUTAJ

kliknij, aby powiększyć…