Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego

Dodano: wtorek, 26 lipca 2011

W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyła się nadzwyczajna sesja samorządu wojewódzkiego, poświęcona pomocy finansowej samorządom gmin w powiecie opoczyńskim dotkniętych kataklizmem 14 lipca 2011 roku.

 

Nawałnice, które przeszły nad częścią województwa łódzkiego poczyniły ogromne zniszczenia w powiecie opoczyńskim, głównie w gminach Żarnów i Białaczów. Straty liczone są w milionach złotych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego środki pomocowe, także gminy uruchomiły swoje rezerwy finansowe. Niestety te wszystkie środki i tak nie są wystarczające wobec ogromu zniszczeń. Dlatego przewodniczący samorządu wojewódzkiego w dniu 22 lipca 2011 roku zwołał nadzwyczajną sesję Sejmiku Województwa Łódzkiego, podczas której radni przekazali samorządom gminnym środki finansowe w wysokości 1 mln złotych. Ile z tej kwoty trafi do gminy Żarnów?

W sesji wziął udział wójt gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki, który w swym wystąpieniu szczegółowo zaprezentował nie tylko skutki katastrofy w Naszej Gminie, ale również wskazał liczne potrzeby. Prosił o pomoc i wsparcie dla doświadczonej kataklizmem gminy, apelował o przekazywanie dla poszkodowanych pomocy charytatywnej i humanitarnej. Podczas sesji sprawozdania z działań przedstawili przedstawiciele służb pracujących przy usuwaniu skutków nawałnicy, która przeszła w powiecie opoczyńskim. Strażaków Państwowej Straży Pożarnej reprezentował koordynujący działania PSP i OSP zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Mariusz Konieczny. Przedstawił zakres i ogrom prac jaki wykonali i jeszcze wykonują strażacy w poszczególnych gminach. Zastępca Komendanta podkreślił, że w sytuacji kryzysowej, w której wszyscy znaleźliśmy się w tych dniach, ważnym było bardzo dobre współdziałanie wszystkich służb, które brały udział w usuwaniu skutków kataklizmu, a wsparcie, które otrzymaliśmy od władz z Wojewodą Łódzkim i Marszałkiem Województwa Łódzkiego na czele, zasługuje na najwyższe uznanie.

Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska wraz z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Włodzimierzem Stępniem na ręce bryg. Mariusza Koniecznego, przy wszystkich zgromadzonych na sesji, złożyli podziękowania za ofiarną pomoc strażaków zarówno tych z Państwowej Straży Pożarnej jaki i z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy dzień i noc pracowali i pomagali mieszkańcom powiatu opoczyńskiego.