Nagroda Starosty Opoczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury dla Włodzimierza Szafińskiego, prezesa PTTK w Żarnowie

Dodano: środa, 31 grudnia 2014

30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyła się III Sesja Rady Powiatu Opoczyńskiego. W części uroczystej sesji została wręczona Nagroda Powiatu Opoczyńskiego, przyznawana corocznie za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Laureatem tegorocznej nagrody za całokształt pracy na rzecz kreowania życia kulturalnego społeczności lokalnych oraz za promowanie walorów dziedzictwa kulturowego powiatu opoczyńskiego został decyzją kapituły Pan Włodzimierz Szafiński. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie wystąpił Wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki. Prezes Włodzimierz Szafiński jest organizatorem życia kulturalnego miejscowej społeczności, wspiera osoby przygotowujące się do udziału w konkursach muzycznych, literackich, wiedzy o regionie i plastycznych, organizuje rajdy, wycieczki i wędrówki łącząc idee turystyczne z propagowaniem dziedzictwa kulturowego. Przygotowuje imprezy kulturalne popularyzujące ciekawych ludzi i miejsca oraz aranżuje wyjazdy dzieci i młodzieży na festiwale, spotkania, konkursy. Od 1997 r. organizuje wyjazdy do Teatru Wielkiego w Łodzi oraz współpracuje z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i samorządami. Nagrodę i list gratulacyjny dla zwycięzcy wręczyli starosta opoczyński Józef Róg i przewodnicząca Rady Powiatu Maria Barbara Chomicz.

Nominowanymi do w/w nagrody były również: Marta Lewandowska – kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Tramblanka, Marianna Rzepka – twórczyni Ludowa z Bielowic, Izabela Wiktorowicz – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie, Stanisława Wójcik – założycielka Zespołu Ludowego „Mroczkowianie” oraz Anna Dorota Pietrasik – nauczycielka muzyki i sztuki w Gimnazjum Jana Pawła II w Drzewicy.

Bardzo serdecznie gratulujemy Laureatowi Włodzimierzowi Szafińskiemu i dziękujemy za wspaniałą pracę, promującą Żarnów i Ziemię Żarnowską. Internautów zachęcamy do zapoznania się z działalnością żarnowskiego PTTK na stronie: http://www.pttkzarnow.pl/