ZEBRANIA: Niemojowice, Sielec, Klew-Kolonia, Klew, Ruszenice, Zdyszewice, Żarnów, Topolice, Skórkowice, Marcinków, Chełsty

Dodano: czwartek, 14 lutego 2019

Informujemy o kolejnych terminach zebrań sołeckich w gminie Żarnów.

Porządek każdego zebrania sołeckiego w Gminie Żarnów jest następujący:

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego, przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawozdanie z działalności społeczno – gospodarczej na terenie sołectwa.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczącej wprowadzenia ustawowej zmiany w statucie sołectwa.
 4. Zapoznanie z regulaminem wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 5. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019 – 2024.
 6. Wolne wnioski, zakończenie zabrania.

Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku, gdy w pierwszym terminie w zebraniu nie uczestniczy co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców, zebranie odbędzie się po upływie 15 minut od ustalonej godziny zebrania.

Terminy najbliższych zebrań sołeckich:

 • Niemojowice
  Czwartek, 21 lutego 2019 roku, godz. 15.30 – Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach
 • Sielec
  Czwartek, 21 lutego 2019 roku, godz. 17.30 – Świetlica wiejska w Sielcu
 • Klew-Kolonia
  Piątek, 22 lutego 2019 roku, godz. 15.00 – Szkoła Podstawowa w Klewie
 • Klew
  Piątek, 22 lutego 2019 roku, godz. 16.30 – Szkoła Podstawowa w Klewie
 • Ruszenice
  Piątek, 22 lutego 2019 roku, godz. 18.00 – Dom Sołtysa – Ruszenice 34
 • Zdyszewice
  Sobota, 23 lutego 2019 roku, godz. 15.00 – Remiza OSP w Zdyszewicach
 • Żarnów
  Sobota, 23 lutego 2019 roku, godz. 17.00 – Dom Kultury w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5
 • Topolice
  Niedziela, 24 lutego 2019 roku, godz. 14.00 – Remiza OSP w Topolicach
 • Skórkowice
  Niedziela, 24 lutego 2019 roku, godz. 16.00 – Biblioteka w Skórkowicach
 • Marcinków
  Niedziela, 24 lutego 2019 roku, godz. 18.00 – Remiza OSP w Chełstach
 • Chełsty
  Niedziela, 24 lutego 2019 roku, godz. 19.00 – Remiza OSP w Chełstach