Wygrajmy wspólnie budowę „Podwórka NIVEA” w naszej gminie

Dodano: sobota, 28 marca 2015

Gmina Żarnów przystąpiła do organizowanego przez firmę NIVEA Polska konkursu pn. Podwórko NIVEA. Firma NIVEA ufunduje 40 rodzinnych miejsc zabaw w całej Polsce. Udział w konkursie stwarza nam wyjątkową szansę wybudowania placu zabaw bez ponoszenia kosztów z budżetu gminy. W konkursie tym wskazaliśmy lokalizacje w Soczówkach – przy Domie Ludowym.

Ostateczny wybór lokalizacji budowy placów zabaw spośród lokalizacji zgłoszonych przez gminy, nastąpi na podstawie internetowego głosowania. Zwyciężą lokalizacje, które otrzymają największą liczbę głosów. Prawo do głosowania mają wszystkie dorosłe osoby. Głosowanie internetowe trwać będzie od dnia 01 kwietnia do 31 maja 2015 roku i podzielone jest na dwie tury. Z końcem kwietnia poznamy pierwsze 20 zwycięskich lokalizacji, a kolejnych 20 zostanie ogłoszonych z końcem maja. Głosować będzie można codziennie w okresie trwania konkursu.

Po zalogowaniu się każdego dnia w w/w terminie możesz oddać swój głos na wybraną lokalizację (1 raz/dobę) na stronie http://www.nivea.pl/podworko

Organizator konkursu przekazuje zatem sprawę budowy placu zabaw, dosłownie w ręce mieszkańców. Zachęcamy do licznego i aktywnego udziału w konkursie, którego efektem może być nowy obiekt służący naszym dzieciom. Nie zapominaj o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy. Każdy Twój głos zwiększa szansę na realizację ich marzeń.

Każdy może przyczynić się do zwycięstwa proponowanej przez gminę lokalizacji placu zabaw.

Głosuj każdego dnia na wybraną lokalizację już od 01 kwietnia!

Informacja o glosowaniu