Nowe kryteria dochodowe dla osób korzystających z pomocy żywnościowej

Dodano: piątek, 24 lutego 2017

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy Żarnów, informujemy, że od dnia 01 stycznia 2017 roku podwyższeniu uległy kwoty kryterium dochodowego, uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2016, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020.

Kwoty te wzrosły do 200% kryterium dochodowego, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej i wynoszą: 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1.028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł).

Przy ustalaniu dochodu osoby / rodziny uwzględniane są dochody osoby / rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie się o pomoc do Ośrodka.

Bliższe informacje pod nr tel. 44 757 70 36 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie.