Nowe połączenia komunikacyjne na terenie Gminy! Zasady dowozu uczniów do szkół

Dodano: poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Z przyjemnością informujemy mieszkańców Gminy Żarnów, a w szczególności mieszkańców tych miejscowości, które do tej pory były wykluczone komunikacyjnie, że od 1 września do 31 grudnia  2020 r. będą dostępne cztery nowe linie komunikacyjne przebiegające przez większość miejscowości na terenie naszej Gminy. Jednocześnie podkreślamy, iż dowozy i odwozy uczniów do szkół w Żarnowie i w Klewie, będą odbywać się na innych zasadach i nie będą realizowane przez dotychczasowych kierowców gminnych autobusów.

1. Linia nr 14 Żarnów – Żarnów przez Miedzna Murowana, Budków, Zdyszewice (długość linii 36,2 km)

I Kurs rozpoczyna się z przystanku Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) i planowo odjeżdża o godzinach: 6:55, 9:25, 13:00*, 14:30*.

Autobus I kursu zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek,
Żarnów, ul. Opoczyńska / Urząd Gminy 726/49 (nr drogi wojewódzkiej / kilometraż – przebyta droga pojazdu, mierzona w kilometrach),
Trojanowice 726/71,
Topolice Sikorszczyzna 726/47,
Miedzna Murowana Kolonia, ul. Złota 726/67,
Miedzna Murowana, ul. Bankowa 726/71,
Miedzna Murowana, ul. Główna,
Miedzna Murowana, ul. Główna / Zalew,
Miedzna Murowana, ul. Opoczyńska / Zalew,
Miedzna Murowana, ul. Bankowa 726/70,
Miedzna Murowana Kolonia, ul. Złota 726/48,
Topolice Sikorszczyzna726/50,
Trojanowice 726/72,
Żarnów, ul. Opoczyńska / Urząd Gminy 726/66
Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek

Ostatni przystanek I kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) jest również początkiem nowego II kursu i planowo odjeżdża o godzinach: 7:20, 09:50.

* I Kurs z godz.13:00 i 14:30 nie zatrzymuje się na nw. przystankach: Żarnów, ul. Opoczyńska / Urząd Gminy 726/66, Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek, Żarnów, ul. Przedborska (Szkoła).


II Kurs zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Trojanowice / skrzyżowanie,
Budków / posesja nr 28,
Budków,
Budków / posesja nr 14,
Trojanowice / świetlica,
Trojanowice / skrzyżowanie,

Ostatni przystanek II kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) jest również początkiem nowego III kursu i planowo odjeżdża o godzinach: 07:35, 10:05, 13:34, 15:04.


III Kurs zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Pilichowice,
Dłużniewice,
Zdyszewice II,
Zdyszewice I,
Pilichowice,

Ostatni przystanek III kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) kończy trasę o godzinach: 07:55, 10:25, 13:54, 15:24.

2. Linia nr 15 Żarnów – Żarnów przez Straszowa Wola, Nadole, Soczówki, Soczówki, Malków (długość linii 46,3 km)

I Kurs rozpoczyna się z przystanku Żarnów, ul. Przedborska (szkoła)
i planowo odjeżdża o godzinach: 6:48, 9:00**, 13:00**, 14:30**.

I Kurs zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek,
Żarnów, ul. Opoczyńska / Urząd Gminy 726/49,
Trojanowice 726/71,
Topolice Sikorszczyzna 726/47,
Miedzna Murowana Kolonia, ul. Złota 726/67,
Miedzna Murowana,
Straszowa Wola,
Miedzna Murowana,
Miedzna Murowana Kolonia, ul. Złota 726/48,
Topolice Sikorszczyzna 726/50,
Nadole,
Niemojowice,
Niemojowice Nowiny,
Żarnów, ul. Konecka / Osiedle n. ż. 746/08,

Ostatni przystanek I kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) jest również początkiem nowego II kursu i planowo odjeżdża o godzinie: 07:18.

**(I Kurs z godz. 09:00, 13:00 i 14:30 nie zatrzymuje się na przystanku:
Żarnów, ul. Przedborska (Szkoła).


II Kurs zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Bronów 746/02,
Soczówki 746/06,
Soczówki II 746/04,
Malków,
Wierzchowisko,
Paszkowice wieś,
Paszkowice,
Żarnów / Sielec,

Ostatni przystanek II kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) jest również początkiem nowego III kursu i planowo odjeżdża o godzinach: 07:45, 09:54, 13:54, 15:24.


III Kurs zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Topolice, wieś / skrzyżowanie,
Topolice, wieś / figurka,
Topolice, wieś / skrzyżowanie,
Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek,

Ostatni przystanek III kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) kończy trasę o godzinach: 08:00, 10:09, 14:09, 15:39.

3. Linia nr 16 Żarnów Klew przez Marcinków, Skórkowice (długość linii 22,575 km)

I Kurs rozpoczyna się z przystanku Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego/ Rynek, i planowo odjeżdża o godzinach: 6:40, 11:40***.

I Kurs zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Paszkowice,
Grębenice,
Antoniów I / Świetlica,
Chełsty II,
Chełsty I / Kościół,
Marcinków,
Tomaszów,
Afryka,
Afryka / wieś,
Ruszenice / wieś,
Ruszenice,
Skórkowice II,
Skórkowice Chorzew,
Skumros,
Poręba,
Skórkowice I / Ośrodek Zdrowia,
Skórkowice nr 129,

Ostatni przystanek I kursu (przyjazd): Klew – szkoła jest również początkiem nowego II kursu i planowo odjeżdża o godzinie: 07:30.

***I kurs z godz. 11:40 kończy trasę w Klew Szkoła o godzinie 12:30.


II Kurs zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Skórkowice nr 129,
Skórkowice II,
Skórkowice nr 129,

Ostatni przystanek II kursu (przyjazd): Klew – szkoła kończy trasę
o godzinie: 07:42.

Dodatkowo z miejscowości Afryka o godzinach 13:25 i 14:15 odjeżdża kurs linii nr 16 przez:

Ruszenice,
Skórkowice II,
Skórkowice I / Ośrodek Zdrowia,
Skórkowice nr 129,

Ostatni przystanek (przyjazd): Klew – szkoła kończy trasę o godzinach kolejno: 13:38, 14:28.

Linia nr 16 Żarnów – Klew przez Marcinków, Skórkowice – Kurs powrotny rozpoczyna się z przystanku Klew – szkoła (odjazd): 08:30, 12:50, 13:40, 14:30. Kurs z godziny 12:50 i 13:40 kończy trasę w miejscowości Afryka (przyjazd) o godzinie kolejno 13:24 i 14:14. Kurs z godziny 08:30 i 14:30 kończy trasę w miejscowości Żarnów, ul. Pl. Piłsudskiego / Rynek (przyjazd) o godzinie kolejno 09:20 i 15:20.

4. Linia nr 17 Żarnów – Żarnów przez Marcinków, Skórkowice, Siedlów, Jasion (długość linii 51,40 km)

I Kurs rozpoczyna się z przystanku Żarnów, ul. Przedborska (szkoła), planowo odjeżdża o godzinach: 6:40, 09:40, 13:00, 14:30.

I Kurs zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Marcinków,
Tomaszów,
Afryka,
Ruszenice,
Skórkowice II,
Ruszenice,
Ławki,
Młynek,
Siedlów,
Malenie,
Marcinków,
Myślibórz,

Ostatni przystanek I kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) jest również początkiem nowego II kursu i planowo odjeżdża o godzinach: 7:26, 10:26, 13:46, 15:16.


II Kurs zatrzymuje się na poniższych przystankach:

Paszkowice,
Grębenice,
Jasion,
Grębenice,
Antoniów I / Świetlica,
Chełsty II,
Chełsty I / Kościół,
Marcinków,

Ostatni przystanek II kursu (przyjazd): Żarnów, ul. Przedborska (szkoła) kończy trasę o godzinach: 07:55, 10:55, 14:15, 15:45.


W dniu 31 sierpnia 2020 roku Wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki w obecności skarbnika Gminy Edyty Belicy, podpisał wraz z Operatorem, Prezesem Zarządu PKS Opoczno Sp. z o.o. Waldemarem Woźniakiem umowę o świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym. Dzięki temu, na terenie Gminy Żarnów zostaną zrealizowane gminne przewozy osób o charakterze użyteczności publicznej.

Każda z wyżej wymienionych linii otrzymała dofinansowanie z Fundusze Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej utworzonego przez rząd Mateusza Morawieckiego. To niezwykle istotna kwestia dla naszej Gminy, dlatego cieszymy się, że dzięki rządowemu wsparciu nowe linie uzyskały dofinansowanie.

Powyższe zadanie, możliwe było do zrealizowania dzięki nawiązaniu współpracy z Wojewodą Łódzkim, z Operatorem PKS Opoczno Sp. z o.o., a także dzięki przychylności Rady Gminy Żarnów (z przewodniczącym Rady Gminy Mirosławem Bubisem na czele), otwarciu i ukierunkowaniu na potrzeby i sygnały wysyłane od mieszkańców oraz zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy.

Dzięki poczynionym rozmowom na temat możliwości dofinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w dniu 14 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Wojewódzkim w mieście Łódź Wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki w obecności skarbnika Gminy Edyty Belicy podpisał wraz z Wojewodą Łódzkim  Tobiaszem Bocheńskim umowę, której przedmiotem jest dopłata w formie dofinansowania zadania polegającego na utworzeniu nowych linii komunikacyjnych.

Gmina Żarnów na realizację powyższego zadania otrzyma od Wojewody Łódzkiego w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury dopłatę z środków Funduszu w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra. W ramach nowelizacji trzykrotnie zwiększona stawka dopłaty ma na celu zachęcenie jednostek samorządu terytorialnego do organizacji kolejnych linii komunikacyjnych i udziału w naborze. Łączna, pozyskana przez władze Gminy Żarnów, kwota z Funduszu to 171 845,02 zł. Pozostała część kwoty (w wysokości nie mniejszej niż 10%) zostanie sfinansowana z środków własnych organizatora czyli Gminy Żarnów.

Mieszkaniec Gminy Żarnów za przewóz zapłaci przysłowiową złotówkę.

Wykluczenie komunikacyjne czyli brak połączeń autobusowych lub ich niewystarczająca ilość w obrębie gminy, to bardzo niekorzystne dla życia mieszkańców i rozwoju obszaru zjawisko, uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym. Utrudnienia w dojazdach uczniów do szkół, na studia, osób do pracy lub do lekarza są codzienną bolączką Polaków. Brak możliwości dojazdu często wiążę się z niepodjęciem dalszej nauki czy atrakcyjnej, pod wieloma względami dla mieszkańców takich miejscowości, pracy; co za tym idzie, następuje przestój w poziomie wykształcenia, rozwoju osobistym. Ograniczone jest również życie towarzyskie i kulturalne osób żyjących w miejscowościach wykluczonych komunikacyjnie,

Istotnym jest, aby mieszkańcy mogli łatwiej dojechać zarówno do dużego miasta jak i łatwiej przemieszać się w obrębie swojej gminy. Dzięki nowym połączeniom komunikacyjnym przewoźnicy będą kursować tam, gdzie do tej pory nie było żadnego transportu a mieszkańcy korzystać z dogodnej komunikacji. Nowe linie skierowane są zarówno dla dzieci, które dojeżdżają do szkół, dla osób dorosłych nieposiadających własnego środka transportu jak i dla osób starszych, osób z niepełnosprawnością lub o ograniczonej zdolności ruchowej, którzy często w takich przypadkach musieli liczyć na pomoc rodziny czy życzliwego sąsiada. Otworzenie nowych linii ma na celu ułatwić dostęp m.in. do opieki medycznej, sklepów czy instytucji publicznych.

Nowe połączenia komunikacyjne to zarówno promocja regionu atrakcyjnego turystycznie i szansa rozwoju obszarów wiejskich Gminy Żarnów. Jej położenie sprawia, że ma dobre warunki zarówno do rozwoju turystyki, agroturystyki jak i do aktywnego uprawiania wypoczynku.  Jest to kulturowo – historyczny Szlak Romański – ogólnopolska trasa turystyczna, na której znajdują się zabytki romańskie lub ich relikty, Kościół parafialny pw. Św. Mikołaja, około sto stanowisk archeologicznych i ślady osadnicze z środkowej i późnej epoki kamienia, a także epoki brązu, żelaza, wczesnego i późnego średniowiecza, Kościół Św. Łukasza Ewangelisty w miejscowości Skórkowice. W Żarnowie działa od 1997 r. jedyny w kraju wiejski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajobrazowego, którego domeną jest turystyka piesza. Turyści i lokalna społeczność, w poszukiwaniu ciszy i chęci podziwiania piękna fauny i flory, mogą udać się do rezerwatu przyrody „Diabla Góra” lub do rezerwatu „Jodły Siedleckie”. W Gminie Żarnów od kilkunastu lat funkcjonuje Stajnia Artystyczna Marcinków ze stadniną koni, do której chętnie przyjeżdżają rodziny z dziećmi również z innych województw czy oficjalnie otwarty w 2019 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedznej Murowanej. Jest to wspaniale miejsce dla grupowych spotkań przy ognisku, amatorów sportów wodnych, wędkarzy, turystów, wycieczek pieszych i rowerowych.

Korzystając z rządowego wsparcia oraz mając przychylność mieszkańców lokalnej społeczności, z dniem 1 stycznia 2021 r. pragniemy dalej skutecznie walczyć z zjawiskiem wykluczenia komunikacyjnego, a w miarę możliwości utworzyć kolejne linie komunikacyjne.

kliknij, aby powiększyć…