Nowe skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Dodano: piątek, 01 kwietnia 2022

Wójt Gminy Żarnów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie informują, że od poniedziałku 04.04.2022 r. będą wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej na Podprogram 2021.

Podprogram 2021 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

O pomoc żywnościową w ramach Podprogramu mogą ubiegać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.), których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320 zł dla osoby w rodzinie.

Zestaw na Podprogram 2021 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg, w tym:

1) Artykuły warzywne i owocowe:

– groszek z marchewką 3,20 kg
– koncentrat pomidorowy 1,12 kg
– powidła śliwkowe 1,50 kg

2) Artykuły skrobiowe:

– makaron jajeczny świderki 4,50 kg
– kasza jęczmienna 1 kg

3) Artykuły mleczne:

– mleko UHT  5 l

4) Artykuły mięsne:

– szynka drobiowa 1,80 kg
– szynka wieprzowa mielona 1,20 kg
– filet z makreli w oleju 0,85 kg

5) Cukier:

– cukier biały 4 kg

6) Tłuszcze:

– olej rzepakowy 4 l

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem w/w pomocy żywnościowej, prosimy o zgłaszanie się do siedziby Ośrodka wraz z dokumentami przedstawiającymi miesięczne dochody osoby/rodziny netto (osoby zgłaszające się w m-cu kwietniu przedstawiają dochody z m-ca marca 2022 r.).

Więcej informacji pod nr tel. 44 757 70 36.
Pomoc Żywnościowa
Mapa Gminy Żarnów