Nowy radiowóz dla Komisariatu Policji w Paradyżu

Dodano: sobota, 01 czerwca 2013

Warto przypomnieć, iż od kilku miesięcy Komisariat Policji w Paradyżu posiada nowy, funkcjonalny pojazd. Dzięki zaangażowaniu samorządów lokalnych w poprawę bezpieczeństwa i podniesienie jakości życia mieszkańców naszego regionu, przy wsparciu finansowemu pięciu gmin tj. Żarnów, Paradyż, Mniszków, Białaczów, Sławno oraz z środkach własnych policji został zakupiony i uroczyście przekazany nowy radiowóz z linii Kia Ceed.

Starania o zakup nowego środka transportu przeznaczonego dla policjantów z Komisariatu Policji w Paradyżu zostały rozpoczęte dość dawno temu. Zaangażowanie włodarzy wspomnianych gmin w zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa pozwoliło na wyasygnowanie z gminnych środków budżetowych po 7 tysięcy złotych przeznaczonych na zakup radiowozu dla Policji, pozostałą kwotę pokryła KGP. Rady poszczególnych gmin podjęły stosowne uchwały.

Nowa KIA trafiła do paradyskiego komisariatu policji, gdzie na co dzień jest wykorzystana do służby patrolowo-interwencyjnej. Zarówno przedstawiciele gmin, jak też kierownictwo opoczyńskiej policji, stoją na stanowisku, iż tylko ścisła współpraca pomiędzy naszymi instytucjami może przynieść wymierne efekty w podniesieniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu opoczyńskiego. Ta wspólna idea poprawy jakości życia mieszkańców była priorytetem przy przekazaniu środków finansowych na zakup pojazdu dla policji.

Za okazane wsparcie i zrozumienie serdecznie dziękujemy i żywimy nadzieję, że dzięki większej mobilności stróżów prawa, każdy mieszkaniec regionu gmin, które są w zasięgu działania Komisariatu Policji w Paradyżu, w razie potrzeby będzie mógł liczyć na szybką i sprawną reakcję policjantów.

Źródło: KPP Opoczno