NOWY ZARZĄD LKS ŻARNÓW

Dodano: sobota, 02 kwietnia 2011

20 marca 2011 roku w Domu Kultury w Żarnowie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze LKS Żarnów. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu miłośników żarnowskiej piłki nożnej. Oprócz władz klubu i piłkarzy nie zabrakło także sympatyków naszego zespołu. W spotkaniu aktywny udział wziął wójt gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki. Ustępujący Zarząd Klubu uzyskał absolutorium i przeprowadzono wybory nowych władz. Skład ścisłego kierownictwa klubu uległ zmianie. Prezesem został były piłkarz klubu Michał Papiernik, wiceprezesem – Waldemar Nowakowski, sekretarzem – Krzysztof Stańczyk, a skarbnikiem – kolejny były piłkarz klubu Konrad Zwierzyński. Bardzo odpowiedzialną funkcję kierownika drużyny i jednocześnie gospodarza obiektu powierzono Franciszkowi Brzozowiczowi. Członkami zarządu zostali ponadto: dotychczasowy prezes Marcin Sieroń, Marek Sieroń, Marcin Baranowski, Wiesław Rataj, Adam Kmiecik i Maria Morawska. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Paweł Głuszek, a członkami – Karol Brzozowicz i Michał Lorek.
Podczas zebrania zgłoszono wiele uwag i wniosków, które mają uprawnić funkcjonowanie miejscowego klubu, a gminny stadion, zlokalizowany na gruntach sołectwa Pilichowice, ma być wreszcie należycie wykorzystywany. Zobowiązano nowy zarząd do prowadzenia grup młodzieżowych. Przypomniano, iż w 2011 roku mija 10-rocznica powstania klubu, który może poszczycić się wieloma wspaniałymi osiągnięciami. W związku z tą rocznicą przewidywane są lokalne uroczystości, które mają w sposób szczególny zaakcentować tę rocznicę i zbliżyć klub do środowiska lokalnego. Obecnie drużyna seniorów z powodzeniem występuje w klasie „A”.

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze przeprowadzone zostało według następującego porządku:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Wybór protokolanta obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Sprawozdanie z działalności klubu
6. Dyskusja na sprawozdaniem
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
8. Dyskusja na sprawozdaniem
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu klubu
10. Wybór komisji skrutacyjnej
11. Ustalenie sposobu przeprowadzenia głosowania
12. Głosowanie
13. Wybór prezesa
14. Wybór członków zarządu
15. Wybór komisji rewizyjnej
16. Dyskusja
17. Wolne wnioski

      Przypomnijmy, iż kadrę seniorów LKS Żarnów (wg oficjalnej strony internetowej klubu www.lkszarnow.pl) obecnie stanowią: Piotr Śpiewak (1986), Paweł Głuszek (1977), Marcin Wojciechowski (1990), Tomasz Rek (1988), Michał Rek (1984), Michał Stańczyk (1992), Krzysztof Szymański (1988), Maciej Szamburski (1976), Damian Strychalski (1989), Tomasz Strychalski (1992), Rafał Gusta (1981), Bartłomiej Wańtuch (1991), Karol Brzozowicz (1992), Błażej Zając (1985), Marcin Jęcek (1980), Mateusz Fornal (1991), Karol Margielewski (1991), Krzysztof Wojdała (1991), Artur Sołtys (1984), Michał Lorek (1986), Urban Szczegielniak (1979), Marcin Margielewski (1992) i Daniel Sapelecki (1994).
Trenerem drużyny seniorów jest Maciej Szamburski.