O bezpieczeństwie dzieci na wsi w liście Prezesa KRUS do rolników…

Dodano: sobota, 01 lipca 2017

Niniejszym zamieszczamy na naszej stronie internetowej artykułu oraz listu Prezesa KRUS wystosowanego do rolników w celu przypomnienia podstawowych zasad ochrony zdrowia i życia podczas pracy w gospodarstwie rolnym w okresie letnim, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo dzieci w okresie wakacji.