O Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Żarnowie

Dodano: czwartek, 05 marca 2020

Od kilku lat w gminie Żarnów organizowane są uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych. Podobnie było i w bieżącym roku. W piątek, 28 lutego 2020 roku w Domu Kultury w Żarnowie odbyła się uroczystość, która skupiła przedstawicieli samorządu lokalnego, dyrektorów szkół, nauczycieli i młodzież Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie i Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

Spotkanie prowadziła Ewa Borończyk, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie. Został wyświetlony bardzo ciekawy film o bohaterach opozycji antykomunistycznej w Polsce, a później zaprezentowano dwie interesujące prezentacje multimedialne. Pierwszą z ilustrowanych prelekcji – o żołnierzach 25 pułku piechoty Armii Krajowej, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni – wygłosił wójt Krzysztof Nawrocki, natomiast drugą o Żołnierzach Wyklętych, związanych z Ziemią Opoczyńską, zaprezentował historyk z Muzeum Regionalnego w Opocznie – Wiktor Pietrzyk.

Następnie delegacja złożona z władz gminy, zaproszonych gości i delegacji młodzieży szkolnej z SP Żarnów i ZSP w Żarnowie, złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod tablicą upamiętniającą Żołnierza Wyklętego, kpt. Tadeusza Zajączka ps. „Szary” (jednego z ostatnich więźniów politycznych PRL), która znajduje się w tylnej części kapliczki św. Rozalii, na pl. 900-lecia w Żarnowie.

kliknij, aby powiększyć…