O samorządzie terytorialnym na konkursie i w debacie…

Dodano: piątek, 10 maja 2013

W dniu 18 kwietnia 2013 roku w Domu Kultury w Żarnowie odbył się VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nad którym honorowy patronat objęli Starosta Powiatu Opoczyńskiego Marek Ksyta i Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego Andrzej Kopania. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, który jako gospodarz nie brał udziału w rywalizacji w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie szkół gimnazjalnych rozwiązywali test składający się z 50 pytań, natomiast ich starsi koledzy zmierzyli się z testem zbudowanym z 70 pytań. Celem konkursu jest propagowanie idei samorządności wśród młodych mieszkańców powiatu opoczyńskiego, zdobywanie wiedzy o historii i zasadach funkcjonowania samorządu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach oraz zachęcanie do aktywnego życia w każdej społeczności lokalnej.

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajął Damian Cieślak (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie), który zdobył 55 pkt, II miejsce zdobył – Maciej Szczepański (również ZSP nr 1 w Opocznie), III – Piotr Abramczyk (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy). W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli reprezentanci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie (143 pkt) przed Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy (137 pkt) oraz Prywatnym Liceum w Opocznie (112 pkt). W klasyfikacji indywidualnej wśród uczniów szkół gimnazjalnych zwyciężył Kamil Pacan (Gimnazjum w Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie) przed Dorotą Pałaszewską (Gimnazjum w Wygnanowie), III miejsce zajęła Izabela Malej (również Gimnazjum w Wygnanowie). Klasyfikację drużynową wygrali uczniowie z Gimnazjum w Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie (105 pkt), II miejsce – Gimnazjum w Wygnanowie (100 pkt), III miejsce – Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu (91 pkt).

Najlepsi uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami, certyfikatami wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Ponadto najlepsza szkoła gimnazjalna otrzymała puchar Przewodniczącego Rady Powiatu, a szkoła ponadgimnazjalna – puchar Starosty Powiatu Opoczyńskiego, które wręczyły Grażyna Wielgus – sekretarz powiatu oraz Anna Słoniewska – skarbnik powiatu w towarzystwie przedstawicieli samorządu Gminy Żarnów: Krzysztofa Nawrockiego – wójta gminy, Bogdana Kubiszewskiego – sekretarza gminy, a jednocześnie radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego oraz Krzysztofa Gawrysia – przewodniczącego Rady Gminy Żarnów.

Po zakończonym konkursie odbyło się Młodzieżowe Forum Samorządności, którego tematem przewodnim były perspektywy rozwoju ludzi młodych na terenie powiatu opoczyńskiego. Licznie zgromadzona młodzież, w bardzo ciekawej debacie, pytała m.in. o sposoby walki z bezrobociem, zasady wypłaty pieniędzy z programów stypendialnych, realizowane plany inwestycyjne, stan finansów powiatu oraz perspektywy rozwoju ziemi opoczyńskiej. Przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego udzielali wyczerpujących odpowiedzi na stawiane przez młodzież pytania. W forum samorządowym udział wzięli również: ksiądz kanonik Jan Dereń, ksiądz kanonik Jan Kruk, Bogusława Wiaderna – dyrektor Gimnazjum w Żarnowie oraz Maria Grzybowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarnowie. Uroczystego podsumowania, już VIII edycji konkursu samorządowego, który jest organizowany na gościnnej ziemi żarnowskiej dokonał Krzysztof Nawrocki – wójt gminy. Bożena Kołtunowska – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie, w imieniu organizatora, wręczyła opiekunom uczniów biorących udział w konkursie okolicznościowe podziękowania, jako wyraz uznania dla ich pracy, włożonej w odpowiednie przygotowanie do tego konkursu.

Impreza spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród młodzieży i władz samorządowych. Zespół Szkół Zawodowych w Żarnowie, jako organizator przygotowuje się już do IX edycji tego konkursu. Z każdym rokiem rywalizacja szkół, które biorą udział w tym przedsięwzięciu stoi na wyższym poziomie, co świadczy o rosnącym prestiżu tego konkursu. Jego uczestnicy podkreślają wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny tej imprezy.