O współpracy kół łowieckich z rolnikami i samorządem Gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 09 czerwca 2014

Spotkanie przedstawicieli kół łowieckich z użytkownikami gruntów i przedstawicielami samorządu gminnego okazało się bardzo owocne. Doszło do niego w dniu 5 czerwca 2014 roku w Domu Kultury w Żarnowie. Władze samorządowe gminy reprezentowali: sekretarz Bogdan Kubiszewski, kierownik Referatu Organizacyjno Społecznego i Gospodarki Nieruchomościami Elżbieta Przybył i radny Sylweryneusz Dylewski. Obecna była dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Opocznie Maria Sołtysiak. Na spotkanie przybyli także: przedstawiciel Nadleśnictwa Opoczno – Janusz Baranowski, Nadleśnictwa Przedbórz – Grzegorz Brodzik i Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim – Cezary Szadkowski. Przybyli przedstawiciele kół łowieckich: koła nr 46 „Daniel” z Tomaszowa Mazowieckiego – Leszek Kowalski,koła nr 13 „Ryś” z Kielc – Zdzisław Stępień, koła „Cietrzew” z Końskich – Zygmunt Kołodziejczyk, Mirosław Dwojakowski i Stanisław Dereziński,koła nr 113 „Venator” z Warszawy Andrzej Borysiewicz. Obecni byli również sołtysi i zainteresowani mieszkańcy gminy Żarnów.

Spotkanie dotyczyło współpracy kół łowieckich z rolnikami z gminy Żarnów i wypracowaniu wspólnego stanowiska w sprawie przeciwdziałania i zapobiegania negatywnemu wpływowi zwierząt leśnych na uprawy rolnicze w gminie. W toku burzliwej dyskusji głos zabierali przedstawiciele poszczególnych kół łowieckich oraz mieszkańcy gminy, których metody szacowania kwoty odszkodowań nie zadowalają. Kierownik Elżbieta Przybył przybliżyła i wyjaśniała mieszkańcom, iż szacowanie szkód odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli poszkodowany nie zgadza się z protokołem, to może wnieść odwołanie, a wtedy w sprawach spornych powoływana jest komisja w poszerzonym składzie z przedstawicielem Izby Rolniczej. Wówczas odbywa się powtórne szacowanie, podczas którego zazwyczaj dochodzi się do porozumienia. Podczas spotkania omówione zostały procedury zgłaszania szkód łowieckich w gospodarstwach rolnych. Rolnicy poinformowani zostali o cenach poszczególnych upraw uwzględnianych przy szacowaniu szkód oraz o swoich prawach i obowiązkach. Sekretarz Bogdan Kubiszewski podsumowując spotkanie zapewnił rolników, iż ze strony urzędu podjęte zostaną działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości i ułatwienie rolnikom współpracy z kołami łowieckimi.