Obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego w Żarnowie (1863 – 2013)

Dodano: wtorek, 15 stycznia 2013

Poseł na Sejm RP Robert Telus oraz Prawo i Sprawiedliwość zapraszają do wzięcia udziału w obchodach 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, które odbędą się w Żarnowie.

W niedzielę 20 stycznia w pięciu miejscowościach gminnych naszego powiatu, w Białaczowie, Drzewicy, Paradyżu, Poświętnym oraz Żarnowie odprawione zostaną uroczyste Msze Święte w intencji Ojczyzny, po których nastąpi składanie wieńców i wiązanek w miejscach naznaczonych powstańczą walką 1863 roku.

Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych w kościele św. Mikołaja w Żarnowie odbędzie się o godz. 12.00. Po nabożeństwie delegacje złożą wiązanki kwiatów pod pomnikiem bohaterów powstań narodowych w Żarnowie, na szczycie Góry Szwedzkiej, przy ulicy Wolności.

Przypominamy, iż na szczycie grodziska wczesnośredniowiecznego, na wzgórzu za kościołem w Żarnowie (przy drodze krajowej nr 74) w 1923 roku żarnowscy kamieniarze wznieśli kamienny pomnik, poświęcony bojownikom o niepodległość Polski. Pomnik przedstawia anioła pokoju z wieńcem laurowym, trzymającego w ręce zwój papirusu, na którym wykute są daty: 1831 / 1848 / 1863 / 1918. Według przekazów historycznych, znajdowała się tam również data 1920 (wojny polsko – bolszewickiej), ale została po II wojnie światowej wycięta przez zwolenników ówczesnego systemu.

Po lewej stronie pomnika znajduje się napis: BOJOWNIKOM O WOLNOŚĆ OJCZYZNY W DNIU 3 MAJA 1923 R. MIASTO ŻARNÓW. W dolnej części okazałego postumentu, znajduje się wykuty wizerunek orła w koronie (wg wzoru będącego herbem Polski w latach 1919 – 1927).

Serdecznie zapraszamy…