Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła ma obowiązek złożenia deklaracji

Dodano: piątek, 16 lipca 2021

Właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw będzie mógł wysłać deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw przez internet, za pośrednictwem systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) www.gunb.gov.pl. jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.

Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej. Wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy – zgodnie z lokalizacją budynku.   

Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca, oraz w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw dla budynków nowo powstałych.

Deklaracja zawiera:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw
  3. numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
  4. adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
  5. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq).

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Zapraszamy także na naszą stronę BIP, gdzie znajdują się pozostałe wzory dokumentów: KLIK

Do pobrania:

  1. Formularz A – budynki i lokale mieszkalne – (przykład wypełnionej deklaracji)
  2. Formularz B – budynki i lokalne niemieszkalne – (przykład wypełnionej deklaracji)
  3. Instrukcja składania deklaracji przez internet

Kliknij, aby powiększyć…

Ulotka Nr 1 - CEEB Ulotka Nr 2 - CEEB