Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolu, WTZ i „Senior – WIGOR”

Dodano: środa, 11 marca 2020

Wójt Gminy Żarnów informuje, iż od czwartku, 12 marca 2020 roku zawieszono zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkołach i przedszkolu. W szczególnych przypadkach, rodzice mogą przywieźć samodzielnie dzieci do szkół 12 i 13 marca 2020 roku (czwartek i piątek), ale nauczyciele nie będą prowadzić standardowych lekcji – będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. W czwartek i piątek nie będą kursowały autobusy szkolne. Od poniedziałku, 16 marca 2020 roku, Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie, Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej – Curie w Klewie oraz Przedszkole „Radosna Dolinka”przestają przyjmować dzieci i sprawować nad nimi opiekę. Decyzja o 14 dniach zawieszenia zajęć nie wpływa na terminarz obecnego roku szkolnego i przeprowadzania egzaminów.

Mając na uwadze szerząca się w naszym kraju epidemię koronawirusa COVID-19, Wójt Gminy Żarnów (w porozumieniu z kierownikami jednostek) zdecydował o czasowym zamknięciu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie i Domu Dziennego Pobytu „Senior – Wigor” w Niemojowicach również od czwartku, 12 marca 2020 roku – na okres minimum 14 dni, co podyktowane jest troską o zdrowie podopiecznych.

O wszelkich istotnych zmianach w funkcjonowaniu placówek na terenie Gminy Żarnów będziemy informowali na bieżąco.

W linku poniżej znajduje się pełna treść komunikatu zamieszczonego na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach