Przejdź do treści

Ogólna charakterystyka

Żarnów jest gminną miejscowością położoną w powiecie opoczyńskim, w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego.

mapapowiat

 

Położenie:
   województwo łódzkie, powiat opoczyński
   (południowa część Wzgórz Opoczyńskich)
Powierzchnia:    14.070 ha
Ludność:    6.282 mieszkańców
Komunikacja:
   – droga krajowa Łódź – Kielce
   – drogi wojewódzkie: Opoczno – Żarnów, Żarnów- Końskie
   – Centralna Magistrala Kolejowa
Odległości do miast:  
   – Łódź- 87 km
   – Piotrków Trybunalski – 40 km
   – Kielce – 56 km
   – Opoczno – 19 km
   – Końskie – 19 km