Ogólnokrajowy trening RENEGADE-KAPER 15/II

Dodano: poniedziałek, 12 października 2015

Informujemy, że w dniu 13 października (wtorek) br. w godzinach 6:00 – 19:00, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ogólnokrajowy trening RENEGADE-KAPER 15/II. Jednym z elementów planowanego treningu będzie sprawdzenie przygotowania systemu alarmowego do działania.

Trening systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach prowadzony będzie na terenie wybranych powiatów, po otrzymaniu polecenia z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi. Nie wiadomo jeszcze czy gminy z terenu powiatu opoczyńskiego wezmą udział w tych ćwiczeniach.

Trening polegać będzie na wyemitowaniu w czasie 3 minut modulowanego dźwięku syreny, informującego o ogłoszeniu alarmu. Później zostanie wyemitowany trwający 3 minuty sygnał ciągły, oznaczający zakończenie treningu.