Opiekunie pamiętaj o swoich obowiązkach wobec zwierząt

Dodano: wtorek, 08 stycznia 2019

Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami przypomina o obowiązkach właścicieli zwierząt, które stanowią również dobre i przydatne praktyki. Wyszczególnienie obowiązków przedstawia załączona poniżej grafika.