OSP Skórkowice ponowie w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym w Polsce

Dodano: sobota, 10 lutego 2018

W dniu 30 stycznia 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie odbyły się uroczystości związane m.in. z podsumowaniem działalności KP PSP w Opocznie za 2017 r.

Program odprawy rocznej obejmował ponadto:

  • Przekazanie i poświęcenie samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Opocznie.
  • Uroczyste wręczenie aktu ponownego włączenia OSP Skórkowice do KSRG.
  • Powierzenie pełnienia obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta  Powiatowego PSP w Opocznie.

Na spotkanie przybyli m.in.: st. bryg. Jarosław Wlazłowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, Józef Róg –  Starosta Opoczyński, mł. insp. Wojciech Dworak – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie, Tadeusz Zdulski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Marianna Rożej –  Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, Włodzimierz Skrupski –  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie, Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Miasta Opoczna, Janusz Reszelewski – Burmistrz Miasta i Gminy Drzewica, wójtowie gmin powiatu opoczyńskiego, przedstawiciele związków zawodowych działających w KP PSP w Opocznie oraz redaktorzy lokalnych mediów –Tygodnika Opoczyńskiego TOP, Telewizji Lokalnej w Opocznie oraz Radia Plus. Przywitania wszystkich przybyłych gości w części garażowej komendy dokonał  bryg. Józef Pacan – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie. Dowódcą uroczystości był mł. kpt. Dariusz Kszczot, a prowadzącym bryg. Andrzej Śpiewak – naczelnik wydziału operacyjnego.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN TGM 18.340 z 2017 r. o napędzie 4x4zakupionego przez Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi dla Komendy Powiatowej PSP w Opocznie, którego koszt zakupu wyniósł 1.013.520 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano przy współudziale środków finansowych: Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, WFOŚ i GW w Łodzi. Symbolicznego uroczystego przekazania Decyzji i kluczyków dokonali Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski oraz Poseł na Sejm RP Robert Telus. Poświecenia samochodu dokonał ks. Leszek Sokół – Kapelan Powiatowy Strażaków.

Drugim punktem uroczystości było ponowne włączenie OSP Skórkowice do KSRG. Po odczytaniu decyzji KG PSP przez mł. asp. Łukasza Dębowskiego nastąpiło przekazanie przez Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Jarosława Wlazłowskiego, Posła na Sejm RP Roberta Telusa oraz Starostę Opoczyńskiego Józefa Roga na ręce delegacji strażaków z OSP Skórkowice oraz Wójta Gminy Żarnów dra Krzysztofa Nawrockiego.

Następnie sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP w Opocznie w 2017 r. w formie prezentacji multimedialnej w sali konferencyjnej przedstawił bryg. Andrzej Śpiewak – naczelnik wydziału operacyjnego. Zaprezentowane zostały zasadnicze kierunki działań realizowanych przez tut. komendę w minionym roku ze szczególnym uwzględnieniem działalności operacyjnej, prewencyjnej oraz logistycznej koniecznej do prawidłowego i efektywnego prowadzenia działań ratowniczych, jak również doskonalenia funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przedstawione dane, pozwoliły ocenić i przeanalizować stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie poszczególnych gmin a tym samym całego powiatu opoczyńskiego. Więcej o tym i o innych aspektach działalności KP PSP w Opocznie po linkiem: http://straz.opoczno.pl/2018/02/05/potrojne-uroczystosci-w-psp-na-odprawie-rocznej-za-2017r/#more-6621

KP PSP w Opocznie