Otwarcie „Centrum kształcenia na odległość” w Skórkowicach

Dodano: czwartek, 26 listopada 2009

W poniedziałek 16 listopada br. przy udziale Wójt Gminy Marii Morawskiej, Zastępcy Wójta, Przewodniczących Rady Powiatu i Gminy, radnych, kierownik i pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, przedstawicieli instytucji kultury oraz sołectwa Skórkowice, nastąpiło oficjalne, uroczyste otwarcie pierwszego na terenie gminy Żarnów Centrum Kształcenia na odległość. „Wioska internetowa” została zlokalizowana w siedzibie Wiejskiego Domu Kultury w Skórkowicach.

Na mocy umowy o współpracy między Gminą Żarnów, Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia oraz Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym Optoland zrealizowano projekt zakładający powstanie ośrodka działalności oświatowej finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Działania 2.1a SPO RZL.

Głównym jego założeniem było wsparcie społeczności lokalnych poprzez zwiększanie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. Z usług uruchomionego Centrum Kształcenia może korzystać każda osoba zainteresowana uzupełnianiem i poszerzaniem swojej wiedzy, podnoszeniem swoich kompetencji czy zdobywaniem nowych kwalifikacji.

Sala „Wioski internetowej” w Skórkowicach wyposażona została m.in. w 11 stanowisk komputerowych z połączeniem internetowym, urządzenie wielofunkcyjne(ksero, drukarka, skaner), projektor multimedialny, wyświetlacz wielkoformatowy, tablice PC (internetowy ekran piórowy. Ogólna wartość projektu, finansowanego w całości ze źródeł zewnętrznych, wyniosła 114.764,08 zł.