Otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Miedznej Murowanej

Dodano: środa, 13 marca 2013

Mieszkańcy Miedznej Murowanej cieszą się z pięknego, nowego
Wiejskiego Domu Kultury na miarę XXI wieku. W latach 2011-2012 trwały tam intensywne prace, związane z kompleksowym remontem i przebudową dawnej szkoły podstawowej na potrzeby domu kultury z filią biblioteczną i kawiarenką internetową. W sobotę, 25 sierpnia
2012 roku
oficjalnie oddano do użytku gruntownie zmodernizowany i funkcjonalny obiekt, a także poświęcono odnowioną i przeniesioną w nowe miejsce zabytkową kapliczkę. Uroczystość była okazją do wspólnej modlitwy, rekreacji i zabawy. Miedzna Murowana to druga pod względem liczby ludności miejscowość w Gminie Żarnów, z kilkunastoma gęsto zabudowanymi ulicami. Mieszkańcy wsi od dawna czekali na ten dzień i bardzo licznie przybyli na jego oficjalne otwarcie.

 

Uroczystości rozpoczęło wystąpienie wójta gminy, który przypomniał historię zmodernizowanego budynku i przedstawił scenariusz sobotniego spotkania. Powitał również przybyłych gości – duchownych, posła Roberta Telusa, przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Marka Mazura, przedstawicieli powiatowych i gminnych władz samorządowych, dyrektorkę Powiatowej Biblioteki Publicznej Bożenę Świątek-Mazur, a także gości, reprezentujących gminne instytucje, organizacje i stowarzyszenia oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Miedznej Murowanej i sąsiednich miejscowości. Rangę uroczystości podkreśliła obecność pocztów sztandarowych żarnowskich szkół i OSP. Gospodarzami uroczystości byli radni Wojciech Baran i Zdzisław Filipek, sołtys Henryk Gorzela oraz kierowniczka filii bibliotecznej Krystyna Zdun. Gościem honorowym był gen. bryg. Andrzej Gwadera, urodzony w Miedznej Murowanej
(o którym piszemy w innym miejscu).

 

Następnie Mszę Świętą w intencji mieszkańców Miedznej odprawili ks. Jan Wiktorowicz – proboszcz parafii w Żelazowicach oraz ks. Rafał Piekarski – doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, związany z Opocznem i Żarnowem. Po jej zakończeniu dokonano poświęcenia budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury oraz odnowionej kapliczki przydrożnej, którą przeniesiono w nowe miejsce. Po części oficjalnej przyszedł czas na wystąpienia okolicznościowe, podczas których głos zabrał gen. bryg. Andrzej Gwadera, który z sentymentem wspominał swe młodzieńcze lata spędzone w Miedznej Murowanej. Wyraził również uznanie dla inicjatorów odbudowy swojej dawnej szkoły. Później odbył się program artystyczny w wykonaniu bardzo utalentowanej grupy miejscowych dzieci i młodzieży. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowały się Aleksandra Szczepocka, Karolina Kowalczyk, Aleksandra Filipek, Natalia Więckowicz, Wiktoria Więckowicz, Patrycja Palus, Katarzyna Wrzosek, Aleksandra Woźniak i Patrycja Sieroń. Dziewczęta do występu przygotowały nauczycielki Elżbieta Szczepocka i Sabina Kowalczyk.

Dla wszystkich uczestników uroczystości zorganizowano poczęstunek, którego sponsorami byli: Gmina Żarnów, filia biblioteczna GBP w Żarnowie, radni Wojciech Baran i Zdzisław Filipek, sołtys Henryk Gorzela, Leokadia Zdon, Krystyna Przybyła, Roman Kaczmarczyk, Piotr Walasik i zaangażowani mieszkańcy wsi. Wieczorem na terenie nowej placówki odbyła się zabawa taneczna przy muzyce zespołu Livers ze Zdyszewic. Była wyjątkowo udana, a szampańskiego nastroju jej uczestników nie zmąciły nawet awarie energetyczne, nastąpiło bowiem kilka przerw w dostawie energii elektrycznej.

 

 

Zmodernizowany budynek od połowy lat pięćdziesiątych do 2000 roku był siedzibą szkoły podstawowej. Po zamknięciu szkoły, obiekt służył mieszkańcom jako Wiejski Dom Kultury, w którym funkcjonowała również filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie. Warunki pracy placówki bibliotecznej były jednak fatalne, a stan budynku z roku na rok się pogarszał. Aby mógł dalej służyć do organizacji spotkań mieszkańców, zebrań wiejskich i lokalnych uroczystości, wymagał kapitalnego remontu i przebudowy.

 

Jego modernizację umożliwiło pozyskanie środków unijnych. Na ten cel gmina pozyskała prawie 300 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a sama wyłożyła dodatkowe 170 tys. zł. Zadanie w okresie od sierpnia 2011 roku do kwietnia 2012 roku wykonała firma Pro-Instal-W z Piotrkowa Trybunalskiego, której właścicielem jest Piotr Walasik (o modernizacji budynku – w innym artykule).

 

W ramach inwestycji budynek gruntownie wyremontowano i w porównaniu z poprzednimi gabarytami, znacznie rozbudowano. Wykonano jego termomodernizację i wszelkie instalacje (do tej pory nie było tu ogrzewania ani sanitariatów). Wzbogacono go również o podjazd dla osób niepełnosprawnych. Teren wokół budynku został utwardzony, wyłożony estetyczną kostką brukową i zagospodarowany. Gminni pracownicy wykonali dodatkowy chodnik z płyt betonowych, który stanowi znakomitą komunikację dla mieszkańców ulic Złotej, Bankowej i Ogrodowej, udających się do centrum wsi.

 

Na teren działki, na której znajduje się Wiejski Dom Kultury, przeniesiono również przydrożną 106-letnią kapliczkę, którą dzięki sponsorom estetycznie odnowiono. Pod fundamentem kapliczki umieszczono akt erekcyjny (o którym piszemy w innym materiale). Sponsorami byli nimi sami mieszkańcy Miedznej Murowanej oraz Roman Kaczmarczyk, przedsiębiorca działający w branży kamieniarskiej. Do niedawna kapliczka stała po drugiej stronie drogi, w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową, prowadzącą do Straszowej Woli. Jej przeniesienie było konieczne, nie tylko ze względu na otoczenie starych drzew grożących przewróceniem, ale również z uwagi na planowaną przez władze wojewódzkie rozbudową skrzyżowania. Gorąco wierzymy, że w miejscu, gdzie dawnej znajdowała się kapliczka, znajdzie się dodatkowy pas drogi do skrętu w lewo, w kierunku Straszowej Woli.

 

Godnym podkreślenia jest fakt, iż zarówno przed jak i za budynkiem domu kultury z inicjatywy radnego Wojciecha Barana, wykonano ciekawe instalacje przestrzenne. Przed obiektem stoi drogowskaz (wykonany ze ściętego drzewa wraz z konarami), który wskazuje odległość z Miedznej do wybranych miast i miejscowości w kraju, a za budynkiem uwagę zwraca oryginalnie odrestaurowana studnia z kołem zamachowym. Taka sama, choć artystycznie obudowana na sposób kazimierski, od kilku lat stoi obok placu zabaw – w centrum wsi, przy ulicy Głównej.