Pismo informacyjne Nadleśniczego Nadleśnictwa Opoczno

Dodano: wtorek, 02 czerwca 2020

W związku z obowiązkami pracowników Nadleśnictwa Opoczno, wynikającymi z zawartych ze Starostwami Powiatowymi w Opocznie i Piotrkowie Trybunalskim porozumieniami w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, oraz w nawiązaniu do pisma z dnia 16.03.2020 wprowadzającego zasady przyjmowania wniosków właścicieli lasów i zasad lustracji, ewidencjonowania i cechowania drewna, Nadleśnictwo Opoczno informuje, że od dnia 1.06.2020 r. możliwe jest składanie wniosków drogą tradycyjną bezpośrednio u właściwych terytorialnie leśniczych.

Jednocześnie, w kontaktach bezpośrednich zaleca się przestrzegać i stosować obowiązujące wytyczne sanitarne dotyczące urzędów i instytucji.

Zobowiązuję właściwych pracowników Nadleśnictwa do umieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa Opoczno oraz na tablicach ogłoszeń leśnictw kopii niniejszego pisma.

                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                       / mgr inż. Dawid Kosylak /

kliknij, aby powiększyć…