Plener malarski „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej” w powiecie opoczyńskim

Dodano: piątek, 10 lipca 2015

Plener malarski pt. „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej”, został zorganizowany już po raz ósmy, choć po raz pierwszy na Ziemi Opoczyńskiej. Tegoroczne hasło pleneru „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej – Natura Eco Art – Spotkajmy się w Powiecie Opoczyńskim! 2015” doskonale oddawało jego charakter. Patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Starosta Powiatu Opoczyńskiego Józef Róg, Burmistrz Opoczna Rafał Kądziela oraz Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Henryk Brzyszcz.

Plener trwał od 29 czerwca do 5 lipca 2015 r. Uczestniczyli w nim malarze z województwa łódzkiego, kraju oraz zagranicy. W tym roku organizatorzy chcieli pokazać ich szerokiemu gronu piękno powiatu opoczyńskiego, dlatego też artyści oprócz pracy przy sztalugach dużo czasu poświęcili na zwiedzanie urokliwych miejsc naszej ziemi. Kontakt z przyrodą, jak przyznali niektórzy, był inspiracją w ich pracy oraz motorem do działania. A działo się bardzo dużo…

Plener rozpoczął się 29 czerwca 2015 r. Pierwszym punktem programu była wycieczka objazdowa szlakiem gmin powiatu opoczyńskiego. Warto tutaj zaznaczyć, że w projekt zaangażowały się wszystkie gminy powiatu opoczyńskiego: Białaczów, Drzewica, Mniszków, Opoczno, Paradyż, Poświętne, Sławno, Żarnów ze Starostwem Powiatowym włącznie. Podczas wycieczki artyści stacjonarni pleneru oraz dzieci biorące udział w projekcie, zwiedzili najważniejsze zabytki i miejsca krajobrazowe naszej ziemi, w ty również Żarnów. Artyści na własne oczy przekonali się, że powiat opoczyński posiada wiele skarbów, które warto uwiecznić na płótnach, dlatego już kolejnego dnia ochoczo zabrali się do pracy. Po całodziennym malowaniu udali się do Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie pleneru. Ważnym punktem uroczystości był wernisaż wystawy „Ziemia” prof. Leszka Misiaka. Na otwarcie wystawy przybył sam autor i wielu zaproszonych gości.

1 lipca artyści spotkali się na terenie gminy Sławno w Skansenie Niebowo. Uczestników i gości przywitała Edyta Cieślik-Moczek, właścicielka skansenu, która opowiedziała bardzo ciekawą historię jego powstania. Na scenie zaprezentowały się „Kozenianki”, „Niebowianki” oraz kapela ludowa. 2 lipca malarze cały dzień intensywnie pracowali nad obrazami. Niektórzy znaleźli też chwilę na bliższe poznanie najbardziej urokliwych miejsc i zakątków ziemi opoczyńskiej. Był też czas na rozmowy z gospodarzami danych miejscowości. 3 lipca artyści udali się do gminy Drzewica, gdzie gospodarze przygotowali dla nich spływ kajakowy oraz zwiedzanie miejscowości. Spływ okazał się nie lada atrakcją i pomimo zmęczenia (i licznych odcisków) po przepłynięciu 10-kilometrowej trasy wszyscy byli w bardzo dobrych humorach. Dla artystów, którzy nie zdecydowali się na spływ Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy zorganizowało wycieczkę. Przewodnik oprowadził zainteresowanych po ruinach zamku, pokazał stary młyn, rzekę Drzewiczkę oraz piękną panoramę miasta widoczną z posesji Pana Szpaka. Następnie miało miejsce zwiedzanie nowoczesnego Regionalnego Centrum Kultury. W sobotę, 4 lipca na Stanicy w Miedznej Murowanej odbyła się pierwsza prezentacja wykonanych prac (niektóre były jeszcze nieskończone). Na podsumowanie przybyli goście z poszczególnych gmin powiatu opoczyńskiego. Artyści długo opowiadali o swoich pracach i o wenie twórczej, chwaląc przy okazji uroki naszej opoczyńskiej ziemi. Warto podkreślić, że troje twórców malowało kościół św. Mikołaja w Żarnowie (zdjęcie 1). Wszyscy deklarowali, że z sentymentem będą wracać do chwil spędzonych w naszym powiecie. 5 lipca nastąpiło pożegnanie z artystami.

Łącznie w plenerze wzięło udział 70 artystów: 30 artystów stacjonarnych oraz 40 niestacjonarnych. W czasie jego trwania powstało ok. 80 prac, które prezentują zabytki kultury i przyrody powiatu opoczyńskiego. Pierwsza prezentacja i uroczyste otwarcie pleneru nastąpią we wrześniu podczas Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi. Następnie wystawa będzie pokazana w MDK w Opocznie oraz we wszystkich gminach naszego powiatu. Plener będzie udokumentowany folderem, gdzie znajdą się wszystkie wykonane prace oraz informacje o artystach.

Tradycją pleneru malarskiego „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej” stało się organizowanie ekologicznych warsztatów twórczych, wycieczek, happeningów malarskich, konkursów dla dzieci i młodzieży. Miejski Dom Kultury w Opocznie równolegle z plenerem realizował projekt ekologiczny pn. „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej. Bliższe spotkania z ekologią i eco-sztuką w powiecie opoczyńskim – edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego”. W ramach projektu zrealizowano wiele działań proekologicznych na terenie powiatu opoczyńskiego. Dzieci wzięły udział m.in. w: prelekcji na temat ochrony bioróżnorodności i funkcji ekosystemów, spotkaniu z leśnikiem pod hasłem: „Śladami leśnych ludzi”, wycieczce do spalarni śmieci w Karwicach, wycieczce do nowoczesnej biogazowni w Sobawinach, spotkaniu na temat prawidłowego segregowania śmieci, spektaklu o tematyce ekologicznej „Urodziny Baby Jagi” oraz happeningu artystycznym pn. „Nasz mały eco świat”. W ramach projektu zorganizowane zostały także 2 konkursy: plastyczny „Mój świat jest eco” i piosenki ekologicznej „Eko-song”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Organizatorzy serdecznie dziękują Staroście Powiatu Opoczyńskiego oraz wszystkim Burmistrzom i Wójtom gmin powiatu opoczyńskiego za wkład finansowy oraz włączenie się w działania VIII pleneru „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej – Natura Eco Art – Spotkajmy się w Powiecie Opoczyńskim! 2015”.