Podpisano umowy na realizację zadań finansowanych w ramach Grantów Sołeckich w 2021 roku

Dodano: środa, 14 lipca 2021

Gmina Żarnów pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 w formie dotacji celowej w wysokości po 10 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

Podpisanie umów nastąpiło w dniu 12 lipca 2021 roku pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Żarnów na realizację zadań pn.:

  1. „Renowacja studni w sołectwie Paszkowice– celem projektu jest renowacja i unowocześnienie studni tzw. „studni dworskiej”, która znajduje się centrum miejscowości Paszkowice. Po renowacji studnia stanowić będzie pięknie odnowiony „zabytek” ozdabiający miejscowość Paszkowice, którego bezpiecznie będą mogli korzystać mieszkańcy pobierając wodę ze źródełka. Projekt również ma na celu poprawę ładu przestrzennego oraz podniesienie walorów estetycznych centrum miejscowości.
  2. „Budowa siłowni zewnętrznej” realizowanej w miejscowości Trojanowice – w ramach projektu zostanie zakupiony i zamontowany zestaw urządzeń małej architektury. Mieszkańcy wsi będą zaangażowani w realizację projektu poprzez plantowanie terenu pod urządzenia, sianie trawy i nasadzenia kwiatów, uporządkowanie terenu oraz zamontują ogrodzenie terenu siłowni, które już zostało zakupione w ramach własnych środków. Dobrze wyposażona siłownia zewnętrzna przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu, wpłynie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców.
  3. „Budowa siłowni zewnętrznej” w sołectwie Pilichowice – w ramach projektu zostanie zakupiony i zamontowany zestaw urządzeń małej architektury. Aktywność fizyczna i zdrowy styl życia mieszkańców sprawią, że z siłowni korzystać będzie duża część mieszkańców w różnym wieku. Dobrze wyposażona siłownia zewnętrzna przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu, wpłynie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców.
  4. „Niestraszne ogrodzenie” w sołectwie Straszowa Wola – w ramach projektu zostanie wykonane ogrodzenie budynku świetlicy oraz zamontowane zostaną barierki wokół wejścia do świetlicy wiejskiej. Nowe ogrodzenie będzie chronić budynek świetlicy przed zniszczeniem. Zamontowanie barierek przy wejściach do budynku zapewni bezpieczeństwo, zwłaszcza osób starszych i dzieci.
  5. „Zakup strojów ludowych wraz z doposażeniem izby regionalnej i Sali konferencyjnej” w sołectwie Skórkowice – projekt sołectwa Skórkowice podzielony został na trzy główne etapy: zakup strojów ludowych/folkowych dla członkiń i członków koła; doposażenie w stylowe stoły i krzesła izby regionalnej wraz z salą konferencyjną znajdujących się w budynku bibliotecznym oraz uroczyste zwieńczenie projektu w formie przyjęcia.

Termin realizacji ww. projektów: 15.11.2021 r.