Podpisano umowy na realizację zadań finansowanych w ramach Grantów Sołeckich

Dodano: wtorek, 21 lipca 2020

Gmina Żarnów pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 w formie dotacji celowej w wysokości po 10 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Podpisanie umów nastąpiło w dniu 15 lipca 2020 roku pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Żarnów na realizację zadań pn.: „Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w  sołectwie Niemojowice”, „Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Żarnów” oraz „Utworzenie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w sołectwie Topolice”.

W ramach ww. zadań zamontowane zostaną elementy małej architektury takie jak: huśtawka wagowa, dwie huśtawki bocianie gniazdo, zjeżdżalnia, huśtawka podwójna, karuzela obrotowa oraz urządzenie „3w1” wahadło+biegacz+twister.

Termin realizacji projektów: 15.11.2020 r.

Dobrze wyposażone place zabaw przyczynią się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu, wpłyną na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoją potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców.