Podsumowanie eliminacji wojewódzkich

Dodano: wtorek, 23 marca 2010

W piątek, 12 marca w Żarnowie odbyło się podsumowanie eliminacji wojewódzkich XVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy ojcowiznę”, od lat cieszącego się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Na eliminacje wojewódzkie przysłano w tym roku 34 prace, w tym 25 literackich i 9 multimedialnych.
W gronie wyróżnionych znalazł się prezes Oddziału PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński, którego wysiłki dostrzeżono i nagrodzono odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”. Szafiński szczególnie wyróżnił się swoją aktywnością w pracy w strukturach organizacji oraz wieloletnią wzorową działalnością w rozwoju kultury.
Za zasługi na rzecz rozwoju i propagowania turystyki odznaczeniem honorowym ministra sportu i turystyki zostali wyróżnieni – Małgorzata Podlewska z Białaczowa, Robert Dziuba (Przedbórz), Andrzej Ziomek z Żarnowa.
Srebrną odznakę honorową „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” otrzymali: Ewa Borończyk, Andrzej Kazimierczak i Beata Kołodziejczyk.

Po wręczeniu medali i dyplomów działaczom organizacji, przyszła kolej na uczestników konkursu. Nie sposób wymienić wszystkich wyróżnionych, jednak największe laury przypadły nielicznym. Konkurs rozgrywany jest w kategorii indywidualnej i zespołowej. Ogółem do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowano 5 prac, w tym 3 literackie i 2 multimedialne. Jeśli chodzi o prace indywidualne, to w poszczególnych typach szkół zwyciężyli: wśród uczniów szkóły podstawowych – Aleksandra Szczepocka, uczennica SP im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie, za pracę „Kazimierz Załęski „Bończa” – bohater mojej małej ojczyzny”, wśród gimnazjalistów – Nina Putyńska, uczennica Gimnazjum Katolickiego przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu, za „Dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje”, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Michał Packi, uczeń I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, za pracę „Pierwsza ofiara września”. Do dalszego etapu konkursu przeszły także dwie prace multimedialne: „Pora na jeziora” autorstwa Łukasza Grabowskiego, ucznia ZGSPiP w Czechach k. Zduńskiej Woli oraz „Kościół pw. św. ap. Piotra i Pawła w Lututowie” Bartłomieja Tomczyka, ucznia I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Wszystkie wspomniane prace, będą reprezentować woj. łódzkie na szczeblu ogólnopolskim.

Po zakończeniu tej części uroczystości, odbył się pokaz multimedialny prezentujący działalność Oddziału PTTK w 2009 r. Zebrani mieli okazje zapoznać się ze stanem organizacyjnym PTTK na terenie powiatu opoczyńskiego oraz zobaczyć dokumentację wszystkich imprez, w których wzięła udział organizacja.
Duże wrażenie zrobił na wszystkich występ finalistów tegorocznego Przeglądu Poezji „Krajobrazy polskie”, którzy zaprezentowali wiersze traktujące o pięknie krajobrazów ojczystych.

Źródło: Tygodnik Opoczyński – TOP