Podsumowanie Konkursu Palm Wielkanocnych 2013

Dodano: wtorek, 02 kwietnia 2013

Mimo, iż okres Świąt Wielkanocnych już za nami, to jednak z kronikarskiego obowiązku informujemy o zorganizowanym konkursie palm wielkanocnych w Gminie Żarnów. Jego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie przy współpracy Urzędu Gminy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie. Odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu były Maria Jałosińska i Elżbieta Stańczyk, nauczycielki Szkoły Podstawowej w Żarnowie oraz Ewa Borończyk, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie. Patronat nad konkursem sprawował Wójt Gminy Żarnów.

 

Celem konkursu było kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, stworzenie możliwości do rodzinnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania palm wielkanocnych.

 

Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Żarnów. Odbył się w dwóch etapach – szkolnym oraz gminnym. Powołana przez organizatorów komisja w składzie: Marzena Michałowska – Kowalik, Stajnia Artystyczna Marcinków (przewodnicząca), Ewa Borończyk, Monika Kurzyk i Anna Ślęzak, przyznała nagrody w trzech kategoriach wiekowych (bez podziału na palmy małe lub duże):

Kat. szkoły podstawowe: klasy 0 – III
Miejsca I. Jagoda Bakalarz (S.P. w Żarnowie) i Malwina Opatowicz (S.P. w Żarnowie)
Miejsce II. Mateusz Madej (S.P. w Żarnowie)
Miejsce III. Maja Jęcek (S.P. w Klewie)
Wyróżnienie – Szymon Nowakowski (S.P. w Żarnowie)
Wyróżnienie – Natalia Twardowska (S.P. w Żarnowie)

Kat. Szkoły podstawowe: klasy IV –VI
Miejsce I. Jagoda Kopta (S.P. w Klewie)
Miejsce II. Ślusarczyk Daria (S.P. w Klewie)
Miejsce III. Łukasz Wysocki (S.P. w Klewie)
Wyróżnienie – Justyna Jęcek (S.P. w Klewie)

Kat. Gimnazjum: klasy I-III
Miejsce I. nie przyznano
Miejsce II. Martyna Łabuzińska (Żarnów)
Miejsca III. Paulina Waszczyk (Żarnów) i Natalia Brzozowicz (Żarnów)
Wyróżnienie – nie przyznano

Nagrody książkowe i dyplomy dla autorów najlepszych palm zostały wręczone w dniu 27 marca 2013 roku, podczas uroczystości zorganizowanej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarnowie. Przybyli na nią prawie wszyscy uczestniczący w konkursie, wraz z opiekunami i dyrektorami szkół. Licznie zgromadzili się rodzice uczniów. Nagrody wręczali ks. kan. Jan Dereń, proboszcz parafii św. Mikołaja w Żarnowie, wójt Krzysztof Nawrocki, przewodnicząca komisji Marzena Michałowska – Kowalik, wicedyrektor Gimnazjum Barbara Kantor, kierownik biblioteki Ewa Borończyk oraz członkowie jury. Każdy z uczestników konkursu otrzymał dyplom uczestnictwa oraz upominek. Serdecznie gratulujemy…