Podsumowanie roku dzieci i młodzieży w PTTK

Dodano: poniedziałek, 18 stycznia 2010

Z okazji 90 – lecia zorganizowanego ruchu turystyczno-krajoznawczego młodzieży szkolnej w Polsce w 2009 roku obchodzono Rok Dzieci i Młodzieży w PTTK ustanowiony przez Zarząd Główny PTTK.

W sobotę 9 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żarnowie odbyła się uroczystość podsumowująca działania żarnowskiego Oddziału PTTK adresowane do dzieci i młodzieży. Oddział liczy aktualnie 500 członków, z czego 344 osoby, czyli 69 proc. składu, to młodzież. Skupiamy 14 szkolnych klubów turystyczno-krajoznawczych, w tym 7 działa w szkołach podstawowych, 6 w gimnazjach i 1 w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

W 2009 roku zorganizowaliśmy 11 imprez turystyki pieszej, a wśród nich 7 cyklicznych rajdów, 2 wycieczki piesze i 2 obozy wakacyjne. Dzieci i młodzież biorą udział w wyjazdach do Teatru Wielkiego w Łodzi, konkursach poezji i krasomówczych, piszą prace w konkursie „Poznajemy ojcowiznę”. Duże grupy dzieci były uczestnikami wycieczek do Niemiec i na Słowację.

Praca w środowisku dzieci i młodzieży jest możliwa dzięki społecznikom: nauczycielom, opiekunom, kadrze PTTK, a także dyrekcjom szkół, władzom gmin, które rozumieją cele edukacyjno-wychowawcze jakie niesie ze sobą turystyka. Uczniowie zdobywają odznaki turystyki pieszej „Turysta – przyrodnik” i inne, będące świadectwem ich kwalifikacji turystyczno-krajoznawczych.

Młodzi turyści z Żarnowa brali udział w Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży PTTK ze Środowiska Wiejskiego w Sulęcinie, w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w Legnicy, w Ogólnopolskim Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy ojcowiznę” i w konkursie na najlepsze koło turystyczno-krajoznawcze. Swego rodzaju dokumentem jest również praca magisterska pt. „Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki wśród młodzieży szkolnej w działalności Oddziału PTTK w Żarnowie” napisana i obroniona na ocenę bardzo dobrą na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zarząd Główny PTTK wprowadził dla liderów turystyki szkolnej do 21 roku życia specjalną odznakę „Orli lot”. Podczas uroczystości podsumowania „Roku Dzieci i Młodzieży w PTTK” otrzymali ją: Karolina Kania, Karolina Kupis, Iwona Mularczyk i Aleksandra Tracz. Dyplomami Oddziału uhonorowano także kilku opiekunów związanych ze szkolnym ruchem turystyczno-krajoznawczym. Na wniosek Zarządu Oddziału w Żarnowie przyznane zostały odznaczenia i wyróżnienia następującym osobom: Alinie Banaszczyk i Grażynie Szafińskiej odznaka honorowa „Za zasługi dla turystyki”, Elżbiecie Ciszek srebrna honorowa odznaka PTTK, Barbarze Dukat i Justynie Nicoś odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, natomiast dyplomy PTTK otrzymali: Ewa Borończyk, Tomasz Borończyk, Andrzej Kazimierczak, Beata Kołodziejczyk, Grażyna Pielużek i Joanna Świątek.

Z okazji podsumowania wydana została specjalna broszurka oraz okolicznościowy znaczek i breloczek. Program artystyczny „Wszystkie drogi prowadzą do ludzi” wykonał zespół szkół żarnowskich. W spotkaniu wzięło udział 55 osób, w tym goście z Warszawy, Łodzi, Łowicza, Łęczycy, Pabianic, Przedborza, Szczercowa, Zduńskiej Woli i z terenu powiatu opoczyńskiego.

W. Sz.