Podziękowanie w związku z zakończeniem VII kadencji Rady Gminy Żarnów

Dodano: piątek, 16 listopada 2018

W związku z zakończeniem VII kadencji Rady Gminy w Żarnowie w latach 2014-2018  Wójt Gminy Żarnów składa serdeczne podziękowania

za intensywną i efektywną służbę publiczną oraz znaczący wkład w programowanie samorządności w Gminie Żarnów. Działalność wszystkich radnych Rady Gminy w Żarnowie, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów i członków rad sołeckich w latach 2014 – 2018, zasługuje na najwyższe uznanie. Wykonana praca przyczyniła się do wzrostu znaczenia oraz promocji naszej „małej Ojczyzny” w powiecie opoczyńskim oraz województwie łódzkim. Wierzymy, iż podejmowany trud i ofiarna praca na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego Naszej Gminy, zrealizowana w czasie trwania tej kadencji, będzie doceniona również i przez przyszłe pokolenia.

Życzymy wielu sukcesów w dalszej działalności społecznej, powodzenia w życiu osobistym i pracy zawodowej, a także czynnego uczestnictwa w realizacji innych cennych inicjatyw samorządowych dla dobra mieszkańców Gminy Żarnów.

Z wyrazami szacunku i wielkiego uznania…

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki